FILM: FUF-fåtölj 11/2 – Vem betalar?

De nya utvecklingsmålen går längre än millenniemålen; de adresserar såväl hög- som låginkomstländer och har större fokus på miljö än sina föregångare. FN beräknar att kostnaden för att uppnå målen uppgår till svindlande 4500 miljarder dollar per år. Jämför man denna summa med det samlade årliga biståndet i världen – 150 miljarder dollar – väcks många frågor om hur finansieringen ska gå till.

Vilka finansieringskällor finns det utöver biståndet? […]

Publicerat i Referat & filmer

Film: Agenda 2030 – så ska det gå till

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium 9/2: Agenda 2030 – så ska det gå till

09 februari 2016 - kl. 18:30 till 20:30.

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och lyfter de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är universella och gäller alla länder, även Sverige. För ett par veckor sedan startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som arbetet med att uppnå målen kallas. Vi inbjuder därför till ett samtal med statssekreterare Ulrika Modéer om hur Sverige […]

Publicerat i Kalender

Film: Bortom taggtråden – så kan EU:s migrationspolitik förändras

Publicerat i Övrigt, Referat & filmer

Fåtölj 11/2: Vem betalar?

11 februari 2016 - kl. 18:00 till 19:30.

I september enades FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för hållbar utveckling. Då antogs 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, och i och med det så fortsätter arbetet som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

De nya utvecklingsmålen går längre än millenniemålen; de adresserar såväl hög- som låginkomstländer och har större fokus på miljö än sina föregångare. FN beräknar att kostnaden för att uppnå målen uppgår till svindlande 4500 miljarder […]

Publicerat i Kalender