Volontärturism med Britta Holmberg

Det har blivit allt vanligare att åka som ung volontär till ett barnhem i ett annat land. Många som volontärarbetar gör det för att de vill göra en insats för att förbättra världen, men trots god vilja så kan volontärresor ofta skada mer än hjälpa. I FUF-podden denna vecka ska ni få höra Britta Holmberg, biträdande generalsekreterare på World Childhood Foundation. Samtalet spelades in den 15 oktober 2015 och om ni vill se filmen från FUF-fåtöljen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Uppföljning av Almedalsdebatten med Isabella Lövin

Karriärhöjdpunkter, avräkningar, brunkol, PGU, säkerhetsrådskandidaturen, feministisk utrikespolitik och, så klart, Agenda 2030. I den här FUF-podden följer vi upp heta och svala debattämnen inom bistånd och global utveckling från Almedalsveckan 2016 med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Intervjun gjordes av Caroline Nordvall. 

Play
Publicerat i FUF-radion

Sverige i säkerhetsrådet – utmaningar och möjligheter

Den 28 juni blev Sverige invalt i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018. Vad kan Sverige bidra med? Hur ska man få genomslag i frågor gällande mänskliga rättigheter? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. utrikesminister Margot Wallström, Anders Kompass och Lena Ag (Kvinna till Kvinna). Reportaget gjordes av Carl-Johan Backman, Kristina Fedai och Elin Nordin.

Play
Publicerat i FUF-radion

Det sista målet?

Mål 17 i Agenda 2030 handlar om globalt partnerskap. För att nå resterande globala mål krävs ett brett samarbete mellan såväl privata som offentliga aktörer. Men vilken roll spelar näringslivet i hållbarhetsarbetet? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Charlotte Petri Gornitzska (Sida), Mattias Goldmann (FORES), Anders Wijkman (Miljömålsberedningen) och Håkan Svedman (IKEA). Reportaget gjordes av Anna Blücher, Jonathan Eng, Matilda Häggblom och Caroline Nordvall.

Play
Publicerat i FUF-radion

Den ombestridda klimatflyktingen

Som en följd av klimatförändringarna beräknas 250 miljoner människor vara på flykt på grund av naturkatastrofer år 2050. Detta reportage handlar om det omdebatterade begreppet klimatflykting. I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Johan Rockström (Stockholms universitet), Linnea Engström (MP) och Åsa Carlander Hemingway (Migrationsverket). Reportaget gjordes av Amanda Liedberg, Viktor Stocke och Sara Strandell Dalius.

Play
Publicerat i FUF-radion