Sida-Afrika-avdelningen – Stödenheten för rättvisa och fred

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Afrikaavdelningen (AFRIKA) samordnar arbetet i de 15 länder som Sida bedriver samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids (Lusaka), rättvisa och fred (Addis Abeba) samt hållbar utveckling (Nairobi). AFRIKA på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre enheter som ansvarar för analys och samordning, samt tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/mänskliga rättigheter. Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor.

Publicerat i Praktikplatser

#säkbar 7/10: Oroande utveckling i vår omvärld

07 oktober 2014 - kl. 17:00 till 18:00.

Under de senaste årtiondena har betydande framsteg skett inom flera områden för mänsklig säkerhet och utveckling. En anledning till detta har varit världssamfundets gemensamma ansträngning att formulera och uppnå Milleniemålen.

Det senaste året har vi dock sett hur flera stora konflikter i världen har eskalerat. Från Syrien och Irak kommer bilder av massmord och övergrepp. Antalet döda ökar hela tiden och flyktingar från konflikterna räknas i miljoner. Inför dessa humanitära katastrofer [...]

Publicerat i Kalender

Fåtölj 13/10: Oljan i Östafrika

13 oktober 2014 - kl. 18:00 till 19:30.

Flera länder i Östafrika genomgår just nu en omfattande förvandling på grund av oljefyndigheter. Från att vara fattiga och biståndsberoende kommer de inom några år att bli oljeexportörer med betydande intäkter. Vilka följder får detta för ekonomin, politiken och miljön?

FUF bjuder in till en fåtölj med fokus på oljerevolutionen i Östafrika, som har uppmärksammats i Sverige på grund av de svenska kopplingarna till oljeutvinningen genom bland annat Lundin Petroleums närvaro [...]

Publicerat i Kalender

Sida-Afrika-avdelningen – Enheten för Analys & Strategisamordning

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Afrika-avdelningen vid Sida har ansvar för genomförande av strategier för två regionala strategier och 13 bilaterala strategier samt en utfasningsplan, samtliga i Afrika. Den aktuella praktikplatsen är tänkt at placeras vid enheten för Analys och strategisamordning (ANASTRAT), där även det operativa ansvaret för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan och Sydsudan ligger.

Enheten har det övergripande ansvaret för att koordinera arbetet mellan Sida och fältet men även för det övergripande analysarbetet för Afrika som avdelningen ansvarar för. På avdelningen finns desutom två temaatiska stödenheter; Rättvisa och Fred som ger tematiskt stöd inom social utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och säkerhet samt forskning, och Hållbar Utveckling som ger tematiskt stöd inom sysselsättning, energi, miljö och klimat, jordbruk, privatsektorutveckling och näringslivssamverkan. Slutligen har avdelningen en Stab som ger stöd till hela avdelningen för styrning, planering, redovisning, uppföljning och rekrytering.

Publicerat i Praktikplatser