Följ livestreamingen av ”Nystart av Politiken för Global Utveckling” kl. 14.00

Här kan du följa seminariet ”Nystart av Politik för Global Utveckling” live!

Kl 14.00-16.30

http://www.regeringen.se/sb/d/20124/a/257324

Det ömsesidiga beroendet mellan länder och aktörer har ökat. Globala utmaningar och gränsöverskridande frågor kräver gemensamma och samstämmiga lösningar. Sverige har ett unikt instrument i Politiken för global utveckling (PGU) som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för global utveckling, där alla regeringens politikområden och alla aktörer kan bidra.

Detta seminarium kommer att handla om hur Politiken för […]

Publicerat i Övrigt

4/5: Poverty and inequality reduction in Latin America‏

04 maj 2015 - kl. 14:00 till 17:00.

The Institute of Latin American Studies at Stockholm University, the Swedish Development Forum (FUF) and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) invite you to the seminar

Poverty and inequality reduction in Latin America
– a sustainable paradigm shift?

During the last two decades poverty and income inequality has decreased substantially in Latin America. Budget allocations for social expenditure have increased and the middle class has […]

Publicerat i Kalender

Studiecirkel i Göteborg 13/4: Burma – på väg mot demokrati?

13 april 2015 - kl. 17:00 till 19:00.

Burma har under de senaste åren genomgått en form av demokratiseringsprocess och öppnat upp sig gentemot omvärlden. Den senaste tidens demonstrationer har dock bemötts med våld av polis och det regimknutna medborgargardet. I mars fängslades till exempel omkring 120 unga och studenter för att ha deltagit i protester mot landets nya utbildningslag.

Hur ser den politiska situationen i Burma ut? Vilken roll spelar civilsamhället i skapandet av fred och demokrati i […]

Publicerat i Kalender

Fåtölj 16/4: Krisen i Ukraina och den svenska responsen

16 april 2015 - kl. 18:00 till 19:30.

I slutet av 2013 backade Ukraina från förhandlingar om ett associations- och handelsavtal med EU. Det utlöste demonstrationer på självständighetstorget i Kiev som till en början var fredliga, men som så småningom utmynnade i våld och en kris där proryska separatister stod som motpart.

Krisen har fått stort utrymme i omvärldens media eftersom den riskerar att försämra det säkerhetspolitiska läget i världen. Bland annat har den säkerhetspolitiska diskussionen i Sverige påverkats, […]

Publicerat i Kalender