5/11: South Africa – 20 years of democracy

05 november 2014 - kl. 18:00 till 19:30.

2014 marks the 20th anniversary of the ending of apartheid and the beginning of the transition to democracy in South Africa. Since 1994, South Africa has embarked on many reforms focused on social service delivery to the most disadvantaged members of the population, such as national education, housing schemes and social service funds. However, many challenges remain. What are the main obstacle facing the country in the post-apartheid era? Will [...]

Publicerat i Kalender

Lund 20/10: Olja, ursprungsfolk och landrättigheter

20 oktober 2014 - kl. 18:30 till 20:00.

De flesta forskare är eniga – ska människans ekologiska fotavtryck bli mindre måste oljeberoendet minska. Trots detta fortsätter vi leta efter olja världen över. Oljeborrning påverkar dock inte bara miljön och klimatet, utan även lokalbefolkningar i områden med oljetillgångar. Detta väcker bland annat frågor om landrättigheter. Organisationen Amazon Watch driver med anledning av detta kampanjen ’’Keep the oil in the ground’’ som syftar till att sprida kunskap och opinion om [...]

Publicerat i Kalender

Film & referat: Fåtöljensamtal – Oljan i Östafrika (Bengt G Nilsson)

13 oktober gästades FUF-fåtöljen av Bengt G Nilsson som är aktuell med boken Oljans pris. Bengt beskriver sig själv som journalist, författare och resenär med ett stort intresse av Afrika. Oljans pris är en reportagebok som Bengt skrivit efter att ha rest runt i östra Afrika tillsammans med ledningen för Africa Oil för att undersöka oljeindustrins framfart. På senare år har oljeindustrin växt enormt i [...]

Publicerat i Referat & filmer

Fåtölj 29/10: Sötvatten – en klimatfråga

29 oktober 2014 - kl. 18:00 till 19:30.

De observerade klimatförändringarna tyder på en pågående global uppvärmning orsakad av mänsklig aktivitet. Denna påverkar flera av jordens system och kretslopp, däribland det hydrologiska, men på vilket sätt? Av allt vatten som finns på jorden är det endast cirka 2,5 procent som är sötvatten. Dessa resurser kan i framtiden komma att bli bristfälliga till följd av klimatförändringarna. En bättre sötvattenshantering krävs därför. Johan Kuylenstierna gästar FUF-fåtöljen 29 oktober för att [...]

Publicerat i Kalender