Jämställdhet & global utveckling med Gertrud Åström

Jämställdhet är nödvändigt för global utveckling och minskad fattigdom, och därför genomsyrar jämställdhet alla de Globala målen. Att arbeta för kvinnors och flickors möjligheter att bidra på lika villkor som män och pojkar är ett mål i sig, men det är även ett sätt att tillvarata hela nationens resurser och på så sätt öka det ekonomiska välståndet. Gertrud Åström har jobbat som statlig utredare med fokus på jämställdhet och varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Åström pratar i den här podden om globalt politiskt jämställdhetsarbete och om hur ett feministiskt perspektiv bidrar till en bättre förståelse för den globala utvecklingen.

Play
Publicerat i FUF-radion

FILM: FUF-fåtölj 18/1 Jämställdhet – mål och medel för global utveckling

Gertrud Åström har jobbat som statlig utredare med fokus på jämställdhet och varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Hon har varit aktiv inom kvinnorörelsen i 25 år. Åström besöker FUF för att tala om globalt politiskt jämställdhetsarbete och om hur ett feministiskt perspektiv bidrar till en bättre förståelse för den globala utvecklingen.

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium 7/2: Agenda 2030 – biståndets roll

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in […]

Publicerat i Kalender

Seminar 24/1: ‘Resistance’ and ‘Democratization’ – Contradiction or Collaboration?

It is International IDEA’s and FUF’s pleasure to invite you to a lecture by Mr Stellan Vinthagen at the occasion of his visit to Stockholm University:

‘Resistance’ and ‘Democratization’ – Contradiction or Collaboration?

What are the contributions and the weaknesses of unarmed popular resistance movements in relation to democratization? How can party politics and non-violent resistance be combined in order to strengthen democratization, both in liberal democracies and […]

Publicerat i Kalender

Kick-off på FUF 23/1!

Intresserad av globala utvecklingsfrågor? Sugen på att engagera dig ideellt? På jakt efter en spännande praktikplats?

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF!

På kick offen berättar vi om hur FUF arbetar med kommunikation kring globala utvecklingsfrågor. Du får reda på hur du kan engagera dig i till exempel vår tidningsredaktion, seminariegrupp, biståndsdebatten.se eller som utrikeskorrespondent. Vi informerar också om vårt mentorskapsprogram och om de kurser som vi erbjuder våra aktiva […]

Publicerat i Kalender