FILM: Biståndet och korruptionen

Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande offentlig förvaltning som inte kräver mutor av sina medborgare, där företag har integritet och där civilsamhället agerar mot korruption.

Men hur ser vägen dit ut? Hur kan man bedriva […]

Publicerat i Referat & filmer

Global Health Night Lund

FUF Lund är medarrangörer till Global Health Night Lund.
Kvällens gäst är Johan von Schreeb, en av grundarna till Läkare utan gränser Sverige kommer att tala om ämnet ”Global katastrofmedicin: en traumakirurgs utmaningar”.

Anmäl dig HÄR!

Publicerat i Kalender

FILM: Om resursbasprogrammen JPO, JPD och BBE

Är du intresserad av att arbeta med globala utvecklingsfrågor? Vill du veta mer om hur du kan få in en fot på FN, EU eller Världsbanken?

FUF tillsammans med Sidas enhet för kapacitetsutveckling håller ett seminarium om den svenska resursbasen och resursbasprogrammen. Bland talarna finns de som rekryterar till programmen JPO, JPD och BBE.

Om har frågor – mejla till jenny.axelsson@fuf.se

Seminariet kommer att vara publikt fram […]

Publicerat i Nyheter

FILM: Agenda 2030 och FN – reform i sikte?

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater, men i mångt och mycket står arbetet och stampar. Utrikesdepartementet ansvarar för hur Sverige driver frågorna inom FN och andra internationella organ. Nyligen var FN:s vice generalsekreterare Amina Mohamed på besök i Sverige för att bland annat diskutera genomförandet av Agenda 2030 och reform av FN:s utvecklingssystem.

Hur måste FN […]

Publicerat i Referat & filmer

BIO GLOBAL 9/5: Insyriated

Film har den magiska kraften att kunna inspirera, påverka och öka medvetenheten om viktiga frågor. Många spelfilmer utforskar globala utmaningar som rasism, sexism, konflikt, fattigdom och ojämlikhet. De kan hjälpa oss att se världen och identifiera oss med platser och problem vi kanske inte vet så mycket om.

Bio Global är ett samarbete mellan […]

Publicerat i Kalender