Sida -Afrika-ANASTRAT (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Afrika-avdelningen vid Sida har ansvar för genomförande av strategier för två regionala strategier och 13 bilaterala strategier samt en utfasningsplan, samtliga i Afrika. Den aktuella praktikplatsen är tänkt att placeras vid enheten för Analys och strategisamordning (ANASTRAT), där även det operativa ansvaret för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan och Sydsudan ligger. Enheten har det övergripande ansvaret för att koordinera arbetet mellan Sida och fältet men även för det övergripande analysarbetet för Afrika som avdelningen ansvarar för.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Afrika-avdelningen – Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet. Praktikplatsen avser praktik på staben med särskild inriktning mot samordning och planering av verksamheten.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Afrikaavdelningen – Stödenheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika/Eurolatin plats 2 (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att uppfylla regerings politik för global utveckling.

Eurolatin – avdelningen arbetar med länderna i Östeuropa, Västra Balkan, Turkiet och Latinamarika (Guatemala, Colombia och Bolivia).

Enheten som praktikanten föreslås tillhöra ansvarar för samarbetet med Västra Balkan och Latinamerika.

Publicerat i Praktikplatser