FILM: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Relationen mellan migration och utveckling är dock komplex. Jesper Bjarnesen, senior forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala gästar FUF-fåtöljen. Genom konkreta exempel från hans forskning i Västafrika tittar vi närmare på […]

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium 8/6: Från ord till handlingsplan

I mars förra året tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Efter 14 månader av kartläggning och konsultationer med representanter från civilsamhälle, näringsliv, forskning, myndigheter och kommuner nås snart en milstolpe. Den 31 maj lämnar delegationen sitt förslag till handlingsplan som ska ge en helhetsbild av i vilken utsträckning Sverige i dag lever upp till de Globala målen och vilka […]

Publicerat i Kalender

FUF-fåtölj 7/6: Bristande “menskliga”rättigheter

På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång till hygieniska mensskydd, vatten och toaletter resulterar det i att människor blir exkluderade från till exempel skolgång och arbete och därmed hindras de att ta sig ur fattigdom. “Menskliga” rättigheter är en ofta bortglömd global […]

Publicerat i Kalender

FUF-bladet no 2

FUF-bladet No 2 2017

Det pratas om en demokrati i kris. Detta tema tittar vi närmare på i årets andra nummer av FUF-bladet. Ni får bland annat betraktelser från en minnesstund i Sydafrika, en rapport om den politiska krisen i Venezuela och två tunisiers tankar om demokratin efter den arabiska våren.

Trevlig läsning!

Publicerat i FUF-bladet

Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar, konflikter och klimatet. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Hans Magnusson är tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Han gästade FUF den 18 maj 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion