Konfliktlösning på fredlig väg

Ickevåldsmotstånd, sanktioner, dialog och medling är alla viktiga verktyg i arbetet för att lösa våldsamma konflikter, men av debatten i media är det lätt att få bilden att militära medel är de enda som står till förfogande. När är fredliga medel effektiva och inte? Finns det utrymme för icke-militära lösningar på konflikter i en kapprustande värld? Ambassadören Lena Sundh, freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen och Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker gästade FUF:s seminarium den 19 september 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin

En stor del av världens olje-, gas- och gruvproduktion sker i länder med svaga kontrollsystem, bristande demokrati och omfattande korruption. Hur kan korruption förebyggas i utvinningsindustrin? Kan transparens leda till ansvarsutkrävande och reformer? Fredrik Reinfeldt, EITI; John Howchin, AP-fondernas Etikråd; och Magnus Ericsson, LTU, gästade FUF och Transparency International Sveriges seminarium den 13 september 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play

Play
Publicerat i FUF-radion

Seminarium 6/10: Om framtidens bistånd – ett samtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin

Foto: Fredrik Persson

Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och ett fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen av jordens befolkning som lever i fattigdom har minskat. Samtidigt har konflikter orsakat ökad misär i vissa länder, och fått […]

Publicerat i Kalender

FCG Swedish Development AB (2 internship positions)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.fcgsweden.se

Kort info om praktikplatsen:

FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We gain our work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, Norad and other bilateral donors.

FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), Public Financial Management […]

Publicerat i Praktikplatser

FILM: Konfliktlösning på fredlig väg

Antalet pågående konflikter i världen var år 2015 det högsta i modern tid och fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt undan krig och brott mot mänskliga rättigheter. Av debatten i media är det lätt att få bilden att militära medel är de enda som står till förfogande i bekämpandet av dessa konflikter. Detta trots att militära ingripanden i bland annat Syrien hittills […]

Publicerat i Referat & filmer