Sida – HUMASIEN – Humanitära enheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra den Humanitära strategin och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser som inbegriper både skydd av civila samt materiellt bistånd såsom livsmedel, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård. Sidas humanitära bistånd skiljer sig från utvecklingssamarbetet genom att det främsta målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, och inte fattigdomsbekämpning. En annan skillnad är att det humanitära biståndet grundar sig i den humanitära rätten. Det humanitära biståndet via Sida för 2014 är 2,8 miljarder kronor. De största humanitära kriserna som får stöd av Sida under 2014 är Sahelländerna, Syrien, DR Kongo, Sydsudan och Afghanistan.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för partnerskap och innovationer – Enheten för lån och garantier (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är den svenska biståndsmyndigheten för utvecklingsarbete. Enheten för Lån och garantier ansvarar för Sidas låne- och garantiverksamhet och för finansieringsfrågor avseende investeringar med fokus på utveckling och fattigdomsminskning. Enheten handlägger Sidas garantier och utvecklingslån. En särskild ansträngning görs för att hitta innovativa finansieringslösningar i utvecklingssamarbetet och att det svenska bidraget skall stimulera andra aktörer, både svenska och internationella, att engagera sig i utvecklingsarbetet, kanske särskilt aktörer från näringslivet.

Publicerat i Praktikplatser

FUF-bladet No 3 2014

FUFblad32014FUF-bladet No 3 2014

I höstens första FUF-blad tar redaktionen tempen på den globala hälsan. Vi undersöker bland annat vad den ebolaepidemi som hotar världen innebär, och hur kan behovet av fler medicinska hjälparbetare kan mötas. Vi tar även en titt på förhållandet mellan hälsa och utveckling och kan konstatera att malaria främst drabbar människor som lever i fattigdom, [...]

Publicerat i FUF-bladet

Referat: Fåtöljensamtal i Lund – Olja, ursprungsfolk och landrättigheter

I Svalornas secondhandlokal, som är fylld till bristningsgränsen av publik, väntar vi på att samtalet med Ulf Johansson Dahre och Nina Gualinga ska börja. Stämningen är god, kölistan lång och flera människor väntar utanför i hopp om att kunna knipa en återbudsplats.

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre

Ulf inleder kvällen. Han tar med oss på en [...]

Publicerat i Referat & filmer