Seminarium 22/1: Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Foto: CDC Global, Flickr

Alla länder ­– rika som fattiga – strävar efter att finna nya effektiva sätt att hantera sina växande hälsosektorer. Privatisering av hälso- och sjukvård är en global trend sedan flera decennier tillbaka. Men går det att privatisera utan vinstdrivande företag?

När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat […]

Publicerat i Kalender

By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

Det finns mängder av kunskap om hur konflikter kan lösas utan militära medel. Dialog är ett viktigt verktyg. Men hur fungerar det i praktiken? Lyssna till Andrew Ladley, Centre for Humanitarian Dialogue, och Tahir Aziz, Conciliation Resources, som med dialog som verktyg arbetar för fredlig utveckling i Syrien och Kashmir. Samtalet spelades in den 14 december 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den i vår Youtubekanal FUF-play.

Play
Publicerat i FUF-radion

FUF-fåtölj 15/1: Venezuela – från föregångsland till krissituation

Foto: Wilfredorr, Flickr

Under första decenniet av 2000-talet ansågs Venezuela vara ett välmående land i Latinamerika. Fattigdomen minskade, alla medborgare fick rätt till utbildning och sjukvård, mediciner subventionerades och det fanns en allmän framtidstro. Men det sjunkande oljepriset har lett till instabilitet i landet. Omfattande motsättningar har uppstått mellan […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 18/1: Från förslag till politik för Agenda 2030

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemstater. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, och i maj förra året överlämnade delegationen en nulägesrapport och förslag till handlingsplan. Detta förslag, som bland annat understryker […]

Publicerat i Kalender

Välkommen på kickoff den 23/1!

Publicerat i Kalender