Scouterna – Utvecklingsavdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.scouterna.se

Kort info om praktikplatsen:

Scouterna ger över 63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Scouterna samlar unga som vill utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en plats. I Scouterna är […]

Publicerat i Praktikplatser

FUF-fåtölj i Lund 11/10: Volontärturismen – en ny resebransch?  

Volontärresor blir allt mer populära. Allt fler åker till låg- och medelinkomstländer i förhoppning om att kunna att göra skillnad och den så kallade ”volontärturismen” kan närmast liknas vid en resebransch. Men finns det en baksida? Kan volontärarbetet göra mer skada än nytta?

Tisdagen den 11 oktober gästas FUF-fåtöljen i Lund av Peter Winai, som kommer att berätta om sin ännu inte utgivna roman Volontärspelet och om arbetet bakom den. Volontärspelet handlar om Sheila som åker till Sydafrika för […]

Publicerat i Kalender

Sida – AFRIKA-avdelningen, Enheten för Analys och Strategi (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de 15 länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de två regionala teamen i Afrika. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Kommunikationsavdelningen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig biståndsmyndighet, läs mer här. Praktikanten kommer vara placerad på Sidas kommunikationsavdelning under vårterminen 2017. Avdelningen består av 16 personer och ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – AFRIKA-avdelningen, stödenheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs av följande principer:

Sverige har genom riksdagsbeslut en Politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.
Regeringens biståndspolitiska plattform lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som […]

Publicerat i Praktikplatser