Forum Syd – Generalsekreterarens stab

Plats:

Stockholm

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.forumsyd.org

Kort info om praktikplatsen:

Forum Syd fungerar som en plattform för civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder: Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra cirka 160 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt […]

Publicerat i Praktikplatser

FUF i Världen no 25 är här!

Denna gång rapporterar våra unga utrikeskorrespondenter bland annat om livet efter jordbävningen i Nepal, om hur det är att vara lantarbetare på en sydafrikansk vingård, och om att varannan flicka i Ghana missar skolan under mensen.

FUF i Världen No 25 2017
FUF i Världen No 25 2017 (blädderex)

Trevlig läsning!

FUF-korrespondenterna är FUF:s satsning på att låta unga människor som […]

Publicerat i FUF i Världen

Film: Utveckling online

Hur kan informations- och kommunikationsteknologi användas för att bidra till yttrandefrihet och demokratiskt inflytande? Marcin de Kaminski är policy specialist för yttrandefrihet och ICT på Sida. Till Marcins specialområden hör internetfrihet, digital säkerhet för journalister och MR-försvarare och arbetet mot könsbaserat våld online.

Tyvärr hade vi tekniska problem under sändningen så de första 20 minuterna av seminairet saknas.

Publicerat i Referat & filmer

FUF söker programansvarig för verksamhetsgrenen ”Aktiv i FUF”

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Läs mer om oss på www.fuf.se.

Aktiv i FUF
”Aktiv i FUF” är en av fyra verksamhetsgrenar i FUF:s växande verksamhet. Inom den kan FUF:s medlemmar engagera sig på olika sätt. I våra kommunikationsgrupper engagerar vi unga vuxna (universitetsstudenter […]

Publicerat i Övrigt

A new consensus for development

The European Consensus on Development antogs av EU 2005. Den innehåller gemensamma principer, mål och åtaganden för EU:s biståndspolitik. Förra året inledde unionen diskussioner om hur överenskommelsen kan uppdateras i ljuset av Agenda 2030. Senare i vår ska den uppdateras. James Mackie från tankesmedjan European Centre for Development Policy Mangangement berättar om detta arbete. Anders Rönquist från Sida och Peter Sörbom från CONCORD modererar. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion