28/3: Årsmöte med semmel-mingel

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Du som är medlem kan också inkomma med motioner inför mötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 14 mars. Motioner mailas till fuf@fuf.se eller skickas per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga HÄR en vecka innan årsmötet.

Efter […]

Publicerat i Kalender

FUF i Världen no 24 är här!

Denna gång rapporterar våra unga utrikeskorrespondenter bland annat från Kirgizistans gator, från klimatkonferensen COP22 i Marrakech, från Guatemala där 14-årige Marco försvann för 36 år sedan, och från Etiopien där socialt företagande är på tapeten.

FUF i Världen No 24 2016
FUF i Världen No 24 2016 (blädderex)

Trevlig läsning!

FUF-korrespondenterna […]

Publicerat i FUF i Världen

How Change Happens – Duncan Green

Vad vet vi egentligen om vad som skapar samhällsförändring? Vad krävs av sociala rörelser som vill förändra världen? Duncan Green jobbar som strategisk rådgivare på Oxfam i Storbritannien och har skrivit boken How Change Happens i vilken han försöker besvara dessa frågor. Han gästade FUF den 13 februari 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Film: How Change Happens

How can we understand the events, individuals and institutions that change the world? That is a question that Duncan Green tries to answer in his book written for ”activists who want to change the world”.

FUF welcomes Duncan Green, Senior Strategic Adviser at Oxfam GB and author of the book How Change Happens, to FUF-fåtöljen. Helena Bjuremalm (FUF) comments on Green’s presentation and Karin Metell Cueva […]

Publicerat i Referat & filmer

Agenda 2030 – del 6 Lennart Båge

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida. Samtalet spelades in den 7 februari 2017 och om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion