REFERAT: FUF Lunds paneldiskussion ”Empowering Youth for Climate Action”

Ungdomar sitter på unika kunskaper som kan vara användbara i klimatförhandlingar. Detta menar paneldeltagarna under FUF Lunds paneldiskussion på temat “Empowering Youth for Climate Action” som hölls 11 december.

Under FUF Lunds panelsamtal om ungdomars roll i kampen mot klimatförändringarna. De tre deltagarna delar bilden av att unga kan och […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

There is a wealth of knowledge about how states, organizations and individuals can contribute to conflict resolution without military means. Dialogue is one important tool for resolving and preventing violent conflicts. But how does it work in practice?

Andrew Ladley, Senior Advisor at the Centre for Humanitarian Dialogue (HD) in Geneva, will speak about their initiatives aimed at establishing a conducive […]

Publicerat i Referat & filmer

FUF-bladet nummer 5 är här!

Äntligen är FUF-bladet nummer 5 här!

Denna gång är temat dolda konflikter. Våra unga skribenter tar bland annat upp konflikter mellan stat och bönder i Colombia, markkonflikter i Indien och konflikt mellan industri och befolkning runt megadammar.

Trevlig läsning!

FUF-bladet nummer 5 2017

FUF-bladet nummer 5 (blädderexemplar)

Publicerat i FUF-bladet

FUF-fåtölj 18/12: Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten

Foto: Gary Knight

FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga fred. Trots att resolutionen ökat medvetenheten och ifrågasatt normerna för traditionellt fredsbyggande kvarstår mycket av problematiken.

På 17-årsdagen av resolutionen […]

Publicerat i Kalender

Seminar 14/12: By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

Peace signFoto: Caitlin Regan, Flickr

There is a wealth of knowledge about how states, organizations and individuals can contribute to conflict resolution without military means. Dialogue is one important tool for resolving and preventing violent conflicts. But how does it work in practice?

Andrew Ladley, Senior Advisor at the Centre for Humanitarian […]

Publicerat i Kalender