Seminarium MR-dagarna 9/11: På väg mot 2030 – ett samtal om Sverige och de Globala målen

Innan år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det är världens ledare överens om. På ett FN-toppmöte i september 2015 antogs därför 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen gäller alla världens länder – även Sverige – och ska ses om en helhet. Därför brukar man prata om dem som Agenda 2030.

Två år har redan gått av de 15 år vi […]

Publicerat i Kalender

Seminarium MR-dagarna 9/11: MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

I april i år publicerade Utrikesdepartementet rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i 135 länder. Helhetsbilden som rapporterna ger visar att de senaste decenniernas positiva utveckling har avstannat på många håll. Pågående konflikter gör att rätten till liv och personlig frihet kränks allvarligt genom urskillningslöst våld. ”Terroristhot” används som skäl för inskränkningar i bl.a. yttrandefrihet. Medias och civilsamhällets möjligheter att verka försämras.

Inom biståndet är mänskliga rättigheter en av Sveriges […]

Publicerat i Kalender

2017 års FUF-pris

Årets FUF-pris tilldelas Hannah Tsadik och Gun-Britt Andersson.

Hannah Tsadik tilldelas FUF-priset 2017 för att hon genom sitt strategiska ledarskap utvecklat ett innovativt och framgångsrikt regionalt fredsprogram på Afrikas horn. Som företrädare för Life & Peace Institute har hon i olika roller på plats i Addis Abeba mellan 2008 och 2017 […]

Publicerat i Övrigt

Breakfast seminar 25/10: Demilitarizing gender and development

To talk about militarism, one can’t just talk about the institution of the military. Militarization is mainly about ideas, and amongst the most commonly militarized ideas is the idea of the natural protector. Whoever is deemed the natural protector is thought to be the most intelligent and the most involved in civic affairs, because the protected is by definition somebody who doesn’t know as much about the wider world.

In most […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 24/10: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

FUF och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium:

En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Ägarskap är en förutsättning för att uppnå bestående resultat, och det ligger därför i såväl givares som partners intresse […]

Publicerat i Kalender