Zimbabwe After the Elections

Morgan Tsvangirai, MDC

Situationen idag i Zimbabwe kan karaktäriseras som mycket tragisk. Människor kämpar för att överleva. Skulden står främst att finna hos regeringspartiet Zanu PF och dess ledare Robert Mugabe som misskött landet, säger Morgan Tsvangirai, tidigare fackföreningsledare och idag ordförande för Zimbabwes största oppositionsparti MDC.

Efter övergången till majoritetsstyre i Zimbabwe 1980 sågs Mugabe och hans parti Zanu PF som en garant för en fredlig utveckling i landet och de hade ett stort folkligt stöd. Under de 20 år som gått sedan självständigheten har emellertid situationen förändrats. Idag styrs Zanu PF av en liten elit som blivit alltmer korrupt och maktfullkomlig.

MDC eller Movement for Democratic Change bildades i mitten av 1999 för att vara ett alternativ till Zanu PF inför parlamentsvalet följande år.
– MDC är ett socialdemokratiskt parti, berättar Tsvangirai. Vi är för en reglerad marknadsekonomi med ett starkt socialt innehåll. Det räcker inte med att fördela. Vi måste också ha den ekonomiska tillväxt som krävs för att kunna ha något att fördela. På bara några månader växte sig partiet starkt. När det stod klart för regimen att de riskerade att förlora parlamentsvalet inleddes en våldsam kampanj mot oppositionen.
– Våld var en strategi som användes i valkampanjen av det styrande partiet Zanu PF. I valkampanjen dödades 32 människor och 10 000 blev tvångsförflyttade. Allt detta accepterades och tolererades av regeringen, säger Tsvangirai. Valresultatet blev att MDC tog 57 mandat av 120 i parlamentet. Dessutom har MDC ifrågasatt valresultatet i 39 av de valkretsar där Zanu PF vann.

MDC hade hoppats på att valet skulle innebära en förändring av situationen i landet, men ännu har inget gjorts för att lösa de stora problem som landet står inför. Tsvangirai nämner tre områden som är ytterst viktiga: för det första finns det fortfarande en hög nivå av laglöshet i landet, för det andra är frågan om en jordreform ännu inte löst och för det tredje är landets ekonomi katastrofal: inflationen ligger på 70%, arbetslösheten på 45% och hälsosektorn har närapå kollapsat. Allt detta gör att människor i Zimbabwe idag kämpar för att överleva. Vilken är MDC:s ståndpunkt i den infekterade frågan omfördelningen av jordbruksmark? De flesta är ense om att det behövs en jordreform i landet. Men MDC menar att den måste ske under ordnade former. Jordbruket är stöttepelaren i Zimbabwes ekonomi och att bara stycka upp storgodsen och dela ut jord till fattiga familjer som inte har resurser för att så och skörda kommer bara att leda till ökad fattigdom. Tsvangirai föreslår att man sätter upp en landkommission som ska behandla varifrån marken ska tas och vem som skall ta emot den.

Det finns en tendens hos det internationella samfundet att se på Zimbabwes situation som en del av afropessimismen och därmed tillåta en viss form av diktatoriskt styre och en del övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.
– Detta måste fördömas. Vi förtjänar samma observation som andra länder, säger Tsvangirai med eftertryck. Om man ser till utvecklingen i övriga Afrika så har historien tyvärr visat att när det sker ett maktskifte i ett land som styrts av en elit bildar det nya styret oftast en ny elit. Finns det inte en risk för att Zimbabwe och MDC går samma väg?
– Den svåra situation som Zimbabwe befinner sig i idag har orsakats av felaktigt styre, säger Tsvangirai. Det är dock inte bara Mugabe det handlar om, även om han skulle avgå imorgon måste de institutionella bristerna åtgärdas. Det var MDC som initierade den konstitutionella debatten. Vi vill stärka det civila samhället och vi vill att parlamentet ska vara centrum för debatten. Och om MDC inte skulle leva upp till kraven på ett demokratiskt styre hoppas jag att folket återtar makten.

Zimbabwierna har anklagats för att vara notoriskt tålmodiga och stå ut med nästan vad som helst, men Tsvangirai tror att en tiden är inne för en förändring. Den nuvarande krisen kommer att öka pressen på Mugabe att avgå. I december kommer Zanu PF att hålla en kongress. Då får vi se om de väljer vägen mot en demokratisk förändring i Zimbabwe – vilket innefattar uppbyggandet av ett fristående rättsväsende, rättsliga processer mot dem som begått våld och övergrepp och en ordnad jordreform – eller om vi kommer att se en utveckling mot ännu större kaos och anarki. Oavsett vilket har MDC en viktig roll i Zimbabwes utveckling.

Sammanfattning: Kristin Sinclair

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer