Mauretanien: ”Slavery, Ethnic Conflict, and Military Rule”

Garba Diallo, Helsingörs folkhögskola

Mauretanien är ett land som är ganska ouppmärksammat i medierna och som få känner till. Geografiskt är Mauretanien ungefär lika stort som Skandinavien. Landskapet består främst av vidsträckta ökenområden De flesta människorna bor i den södra delen av landet längs Senegal-floden och i huvudstaden Nouakchott som grundades av fransmännen 1952. I Mauretanien möts det svarta Afrika och Nordafrika. Huvuddelen av befolkningen på 2,3 miljoner är araber och svarta afrikaner; de vita liksom berberna är minoriteter.

På 1960-talet, under det första årtiondet efter självständigheten, blev olika etniska problem märkbara och en period av statlig repression började. 1989 utbröt en konflikt med Senegal. Många människor deporterades från Mauretanien till Senegal och finns fortfarande kvar där. På den internationella arenan har Mauretanien ändrat sympatier och växlat politisk tillhörighet flera gånger. Tidigare stod Mauretanien arabländerna och framför allt Irak nära, men efter att Irak besegrats i Gulfkriget valde man att istället vända sig till Frankrike. I slutet på 1990-talet har sympatier sökts hos USA och Israel. Dessa skiften har gjort att Mauretanien ses med skepsis framförallt av arabstaterna. De tvära omkastningarna har inte varit konstruktiva utan bidragit till att Mauretanien idag befinner sig på ungefär samma nivå utvecklingsmässigt som efter självständigheten 1960.

Det demokratiska systemet har stora brister, utvecklingen går mot ett enpartisystem, korruptionen är utbredd, till exempel inom statlig förvaltning, och diskriminering av svarta afrikaner förekommer. Man kan till exempel gripas av polis om man saknar identitetspapper, vilket många svarta afrikaner i Mauretanien gör. Systemet kan jämföras med apartheid-tidens Sydafrika. Den vita minoriteten i Mauretanien kontrollerar varje aspekt av livet—kulturellt, politiskt, likväl som socialt. Den politiska oppositionen är mångfacetterad och splittrad, vilket gör att dess krafter försvagas.

African Liberation Front of Mauretania (FLAM) arbetar för ett förbättrande av de svarta afrikanernas och slavarnas situation. Slaveri förekommer fortfarande och är ett stort problem i Mauretanien, bland både svarta och vita. Det finns inga lagar som förbjuder ägandet av slavar, som hos den vita befolkningen är lika vanligt som en TV i ett svenskt hem. Många barn är slavar, ibland sexslavar, och det händer att föräldrarna eller en nära släkting är slavägare. Förhållandena för många slavar är omänskliga och grymma, till exempel har det förekommit att slavar hålls fastkedjade i upp till 6 månader, en del utan att ha fått byta kläder på hela tiden. Amnesty International har uppmärksammat slaveriet i Mauretanien, i OAU pågår undersökningar rörande människorättssituationen i Mauretanien och i African Commission for Human Rights arbetar man med olike försök att definiera slaveri.

De huvudsakliga problemområdena för Mauretanien idag gäller förhållandet till arabstaterna efter kursändringen mot USA och Israel samt bristen på logiskt handlande hos de styrande politiska eliterna; exempelvis har Mauretanien lämnat ECOWAS i en tid när andra enar sig. Risken finns att Mauretanien genom sitt agerande kommer att stå ensamt i en värld av allianser och gemenskaper. Detta handlande ska förstås som ett led i sökandet av en identitet både på inom- och mellanstatlig nivå.

Sammanfattning: Madeleine Clarin

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer