Article 19, London, 2003

Av: Susanna Nyström

ARTICLE 19 är en NGO som har sitt huvudkontor i Islington, London, och arbetar världen över mot censur genom att verka för yttrandefrihetsrätt och tillgång till officiell information. Organisationen har partnerorganisationer i fler än 30 länder runt om i världen och jobbar tillsammans med dessa för att stärka den lokala kapaciteten att övervaka och protestera mot institutionell och informell censur.ARTICLE 19 har tagit sitt namn fran FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna där Artikel 19 tryggar rätten till yttrandefrihet och information:

”Everyone has the right to the freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Inom organisationen finns sex arbetsprogram: Asienprogrammet, Afrikaprogrammet, Europaprogrammet, Mellanösternprogrammet, Latinamerikaprogrammet och Juridiska programmet. Afrikaprogrammet är stationerat i Johannesburg, Sydafrika, och Latinamerikaprogrammet har, förutom personalen på kontoret i London, en representant som arbetar från Lima, Peru.

Jag har gjort praktik på Latinamerikaprogrammet i tre månader (och kommer att vara kvar i ytterligare två). Programmet har funnits inom organisationen i två år och har för närvarande partnerorganisationer i 12 länder i regionen. Tyngdpunkterna inom programmet är etablerandet av ett nätverk av organisationer och att definiera de mest aktuella problemen rörande yttrandefrihetsrätt och tillgång till information inom de enskilda länderna.

Under min tid på ARTICLE 19 har jag fått många nya erfarenheter och framförallt lärt mig hur en NGO fungerar administrativt och verkar aktivt. Det känns tråkigt att snart lämna organisationen när jag verkligen börjar komma in i arbetet och bli mer och mer självständig. Därför är jag glad att jag har möjlighet att stanna ytterligare en tid i organisationen.

Praktikperioden har inneburit varierande och intressanta arbetsuppgifter. Bethan Grillo är Programme Officer på Latinamerikaprogrammet och i princip den enda personen på kontoret i London som arbetar med programmet. Hon har varit en fantastisk handledare och låtit mig från första början vara involverad i alla projekt och delta i kommunikationen med partnerorganisationerna i regionen.

Mina arbetsuppgifter har bestått av att: skriva en månatlig nyhetsbulletin om utveckling och händelser inom frågor rörande yttrandefrihetsrätt i Latinamerika, utföra bakgrundsforskning om ärekränkningslagar i regionen, skriva en bakgrundsrapport om yttrandefrihetsrätt i Argentina, assistera vid organiseringen av ett internationellt seminarium i Mexico, ha kontakt med partnerorganisationer i Latinamerika för informationsutbyte, organisera publiceringen av en elektronisk bulletin genom att samla artiklar från journalister, advokater, akademiker och ministrar i Latinamerika, utföra bakgrundsforskning om eventuella bidragsgivare för kommande projekt inom Latinamerikaprogrammet.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser