Att arbeta med Freds -och konfliktförebyggande frågor

Peace Brigades International

Lars Helmersson
Peace Brigades International (Internationella Fredsbrigaderna) är en internationell opartisk organisation som bildades 1981. Organisationen använder ickevåldsstrategier för att främja fred och mänskliga rättigheter. Ursprungsidén är hämtad från Gandhi. PBI skickar volontärer för att närvara och skydda individer samt grupper som hotats av dödspatruller eller andra former av våld. Det är en form av eskortverksamhet. Därmed hjälper PBI lokala aktivister att kämpa för social rättvisa och mänskliga rättigheter samtidigt som de inte aktivt deltar i det arbete som utförs av grupper de försöker skydda. För en effektiv närvaro är kontakter med FN och andra verksamheter viktig.

Idag har PBI 17 landsgrupper. För att arbeta som volontär inom PBI måsta man bl.a. ha fyllt 25 år och behärska det språk som talas där man skall verka.

Hemsida: www.peacebrigades.org

Kristna Fredsrörelsen

Lotten Hubendick
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som bildades 1919. Organisationen vill verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld. Genom Kristna Fredsrörelsen kan man bl.a. arbeta som fredsobservatör eller koordinatör. Fredsobservatörerna bor i byar och delar det vardagliga arbetet med befolkningen samt hjälper olika MR-organisationer. Volontären är främst där för att stödja och hjälpa vittnen och andra människor i deras vardagsliv, inte blanda sig i de politiska frågorna. För att arbeta som fredsobservatör måste man vara mellan 23 och 30 år samt kunna tala och skriva spanska. För att arbeta som koordinatör åt fredsobservatörerna skall den sökande vara över 25 år, kunna tala och skriva flytande spanska samt ha en relevant utbildning.

Hemsida: www.krf.se

Liv och Fred-institutet

Jerome Gouzou
Liv och Fred-institutet är ett internationellt institut för forskning, fred och rättvisa. Organisationen bedriver forskning om internationella konflikter utifrån ett kristet etiskt perspektiv och samarbetar med andra organ som arbetar med liknande frågor. Liv och Fred anser att en konflikt inte behöver vara negativ, men vill med sin verksamhet undvika att konflikten inte tar ett våldsamt förlopp. Organisationen arbetar för att skapa dialog mellan människor och kan erbjuda en mer teknisk assistens. Det finns möjligheter att praktisera på Liv och Fred-institutet.

Hemsida: http://www.life-peace.org/


Individuell Människohjälp

Örjan Ekman
Individuell Människohjälp arbetar för att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter genom stöd till utbildning, vård och inkomstgenererande projekt. Principen är att främja den lokala befolkningen. Tidigare har Individuell Människohjälp bl.a. bjudit in 6 palestinier och 6 israeler till Sverige. De ville försöka ge möjligheter för parterna att lära känna och förstå varandra. Ett volontärarbete innebär undervisning, byggnadsarbete eller vård av barn med handikapp. Efter avslutad period ser Individuell Människohjälp gärna att volontären bidrar med att sprida kunskap om organisationens biståndsverksamhet genom att hålla föredrag i Sverige.

Hemsida: http://www.manniskohjalp.se/

Peace Quest

Stina Magnuson
Peace Quest är en ideell fredsorganisation som startades 1983. Det är en upplevelsebaserad organisation som lär ut och för fram fredlig konflikthantering för att försöka undvika såväl militärt som annat våld. Peace Quest anordnar workshops, projekt och samarbetar mycket med andra organisationer om t.ex. utbyte och studieresor. Peace Quests kommittéer utlyser ibland volontärtjänster. De går ut på att man tillsammans med en ung person från ett utbytesland tillbringar en viss tid i vart och ett av de två länderna. De personer som skickas som volontärer har i regel varit aktiva i Peace Quest tidigare.

Hemsida: http://www.peacequest.se/

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Jens Pettersson

Svenska Freds bildades 1883 och är världens äldsta fredsförening. Det är en religöst och partipolitiskt oberoende organisation som verkar för stabil fred mellan folkgrupper och länder. De vill utveckla och sprida kunskap om orsaker till krig och om en alternativ freds- och säkerhetspolitik. Det är en organisation för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig bör förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Svenska Freds anordnar möten, kurser, resor, aktioner och brevkampanjer till beslutsfattare. Man kan vara aktiv eller stödjande medlem.

Hemsida: www.svenska-freds.se

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer