Mercy Corps, Scotland

Av: Charlotte Peterson

Under fem månader, från Augusti 2004 till Januari 2005, har jag praktiserat på biståndsorganisationen Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är en internationell NGO med huvudkontor i både Edinburgh och Portland. Organisationen är verksam i mer än 35 länder i olika delar av världen. Själva inriktningen på de utvecklingsprogram organisationen handhåller är väldigt bred och projekten berör områden såsom emergency relief, food security, jordbruksutveckling, conflict reduction/prevention, microfinance, business development service, hälsa, utbildning samt vatten och sanitet.

På huvudkontoret i Edinburgh arbetar ca. 20 personer, vilka är fördelade på följande tre avdelningar; Programmes Department, Finance Department och Development Department. Jag har varit placerad på programavdelningen och har därmed huvudsakligen arbetat med organisationens pågående program och projekt. Många av mina arbetsuppgifter har varit av administrativ karaktär, så som att svara i telefon, fotokopiera, sätta samman dokument för ansökningar om anslag, läsa och ta ut relevanta nyheter i nyhetsbrev och press, granska rapporter samt förbereda möten och konferenser. Jag har också fått genomföra en hel del forskningsbaserade undersökningar, vilka framför allt har berört donor research för olika länder där organisationen opererar. Jag har också fått lära mig att utarbeta sk. logical frameworks för projektanslag samt att granska och skriva rapporter till de statliga institutioner där anslagen kommer ifrån.

Jag har upplevt Mercy Corps som en ganska lätt arbetsplats att ta sig in på, trots ett mycket högt arbetstempo. Kontorsmiljön är fantastiskt trivsam i ett vackert gammalt klassiskt nyrenoverat trevåningshus, typiskt för just Edinburgh. Arbetskamraterna har alla varit mycket trevliga, artiga, hjälpsamma och, framför allt, tacksamma för det arbete som man utför åt dem. Jag har haft turen att få arbeta tillsammans med en mycket bra handledare (Christina Phillips från Scottish Executive) där dialogen hela tiden varit av en öppen och hjärtlig karaktär. Jag tycker också att praktikplatsen har levt upp till de förväntningar jag hade innan jag åkte. Jag ville framför allt lära mig mer om hur biståndsvärlden fungerar i praktiken (relationen mellan fältkontor – huvudkontor – statliga institutioner där det ekonomiska stödet kommer ifrån) samt hur internationella NGOs löser de dagliga problem och frustrationer som ständigt uppkommer. Detta har jag också fått en mycket god inblick i under min praktikperiod på Mercy Corps. Jag tror dock att det är viktigt att man som sökande till praktikplatsen redan vid intervjutillfället för en öppen dialog om vad man som volontär förväntar sig att få ut av sin praktikperiod. Stämmer ens mål och förväntningar inte överens med vad Mercy Corps kan erbjuda så tycker jag att man skall vända sig till andra organisationer. Det är i slutändan du som praktikant som spenderar tid och pengar på att utföra en viss typ av arbete och då är det onekligen också viktigt att du känner att det ger dig något i slutändan. Jag tycker att det periodvis har varit hårt att vara praktikant, du är inte riktigt en del av teamet och tenderar att få ganska ostimulerande arbetsuppgifter, men i ett mer övergripande perspektiv så har jag lärt mig otroligt mycket om biståndsvärlden under min praktikperiod. Jag har dessutom lyckats få en tre månader lång projektanställning på Mercy Corps, vilket jag är mycket glad för.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser