Unga – en nödvändig resurs för att utrota fattigdomen

Idag är hälften av världens befolkning under 25 år. Enligt FN:s World Youth Report 2005 finns det 88 miljoner unga arbetslösa. Detta innebär att av två arbetslösa människor, är en ung. 2005 kunde 30 miljoner unga människor inte läsa, 300 000 var soldater, 10 miljoner lever med HIV/AIDS och ytterligare 7000 smittas varje dag.

Enligt Millennium Development Goals drabbas unga oftast av världens hårda utmaningar. Trots detta nämns ordet ”ungdom” endast en gång i MDG. Samtidigt redogör Världsbankens World Development Report 2007 att unga människor inte är främsta problemet, utan nyckeln till utveckling:
”Ungas situation idag världen i en makalös möjlighet att öka tillväxten och utrota fattigdomen. Det har aldrig tidigare varit en så stor generation av unga människor (1,3 biljoner i åldrarna 12-24) genom historien. Den här generationen är mer utbildad och hälsosammare än tidigare generationer. Unga människors upplevelser fastställer kvaliteten på nästa generations arbetare, entreprenörer, föräldrar, aktiva medborgare och ledare. Länder måste öppna detta fönster av möjligheter innan föråldrandet stänger det.”

FUF och LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) arrangerade ett samtal om hur unga människor kan involveras mer i arbetet för att uppnå millenniemålen och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

I panelen:
Birgitta Ohlsson
, folkpartiet, taleskvinna i biståndsfrågor och riksdagsledamot
Inger Björk, generalsekreterare Forum Syd,
Prabodhini Munasinghe, projektledare för Democratic Youth Leadership Programme, Sri Lanka
Susanna Rudehill, engagerad ideellt i UNF:s internationella arbete,
Charlie Aronsson, Rättvis handel-entreprenör.

Moderator:
Hanna Hallin, LSU:s styrelse.

Inledare:
Hewan Temesghen, FUFs styrelse


Hanna Hallin inledde seminariet med att presentera de fem medverkande i panelen och bad sedan varje person ge ett exempel på en erfarenhet de haft då unga hjälp till att bekämpa fattigdomen på ett socialt eller ekonomiskt plan i samhället.

Inger Björk inledde med att påpeka att hon antagligen har ett annorlunda perspektiv på ungas situation eftersom hon var den äldsta deltagaren som 40-talist. Björk menade att unga aktiva människor är en viktig del i samhället och hon tog upp ett exempel på en organisation vid ett universitet som bestod till största delen av 20-25 åringar och som var mycket lyckad. Kambodja är ett annat exempel på en intressant och framgångsrik utveckling av ungas engagemang och påverkan. Landet arbetar starkt mot kvinnodiskriminering, trots att de inte haft en lång tradition av demokrati och spelar en viktig roll för unga i det internationella samfundet. Projekt som Forum Syd har med Balkanländerna, där de diskuterar moral och värderingar och hur man ska se på demokrati, var andra exempel på Björks erfarenheter av hur unga kan hjälpa till att utrota fattigdomen.

Nästa talare var Charlie Aronsson som berättade lite om hur han kommit in på rättvis handel-banan. Att jobba inom finansvärlden 40 timmar i veckan tyckte han efter en tid inte gav särskilt stor mening och eftersom han var intresserad av internationella frågor bytte han spår och gick över till att bli vad han kallade ”social-entreprenör”. Aronssons exempel på hur ungas energi kan påverka var ett tillfälle när han höll i en workshop för internationella frågor på Zenit. Några femtonåriga studenter tog då upp problemet att de inte kunde köpa den sorts kaffe de ville ha i skolkafeterian. Aronsson föreslog då att tjejerna skulle starta ett forum för diskussion och förslag. En tid senare sålde Aronsson fairtrade kaffe vid Hornstull då de unga tjejerna dök upp och berättade att de hade startat en diskussionsgrupp. Aronsson sade att han har intentionen att ta kontakt med dem snart igen för att följa upp projektet.

Susanna Rudehill tog sedan vid och berättade om ett filmprojekt som utfördes vid Victoriasjön i Afrika för två år sedan. 20 afrikanska kvinnor deltog från länderna Kenya och Uganda och hade alla olika bakgrunder; före detta gatubarn, studenter, mammor och arbetslösa. Filmprojektet bestod huvudsakligen av två delar, utbildning och produktion. Varje deltagare lärde sig hela processen vid filmskapande; idé, produktionsplan, filmning och redigering. Vissa av dem hade aldrig tidigare hållit i en kamera. Så fick kvinnorna själva komma på sex olika situationer de ville beskriva. För att förverkliga dessa filmer fick de hjälp av professionella filmskapare. De sex filmer som gjordes handlar om barnarbete, alkohol, gatubarn, våld, flyktingar och tonårsgraviditet. Filmerna har visats i östafrikansk TV, vid opinionsbildningsarbete och i andra organisationers arbete. Projektet har visat sig vara ett effektivt verktyg vid påverkansarbete.

Därefter berättade Prabodhini Munasinghe om unga i Sri Lanka som kommer i skymundan. Munasinghes arbete går till största delen ut på att arbeta med sociala och ekonomiska frågor inom organisationen Democratic Youth Leader Ship Programme. De bedriver utvecklingsprojekt och mer specifika schools development training prorammes. Syftet är att unga ska komma i kontakt med människor som kan hjälpa dem att göra sin röst hörd. Stor del av arbetet utförs i norra Sri Lanka.

Sedan var det Birgitta Ohlssons tur. Hon berättade om hur det var att komma in i Riksdagen som 27-årig kvinna och att ingå i den kategori som endast utgjorde 5 % av riksdagsledamöterna. Men i jämförelse med resten av världen är detta en hög siffra, i USA till exempel är de ”unga” i parlamentet mellan 40 och 45 år gamla. När Ohlsson var ordförande för Liberala Ungdomsförbundet besökte hon vid ett tillfälle Senegal som då hade en diktator som förbjöd yttrandefrihet. I en liten by utanför huvudstaden Dakar träffade Ohlsson 17-årige Omar som med stort engagemang arbetade för att byn skulle bli av med de miljö- och djurproblem som fanns där. När Ohlsson några år senare var där på ett återbesök hade Omar utbildat de äldre och stora förändringar hade skett i byn. Ett annat exempel på att unga kan om de verkligen vill är en ung kille som tagit sig till Europa som illegal immigrant och idag läser till jurist i Bryssel. Sida, där Ohlsson sitter i styrelsen, menar att det är för få unga som arbetar inom svenska frivilligorganisationer.

När panelen berättat om sina exempel på unga aktiva människor ställde moderatorn frågan om hur man skulle kunna ta tillvara på denna kunskap.

Charlie Aronsson menade att det är svårt att arbeta i Sverige utifrån ett ideellt engagemang ur ett ekonomiskt perspektiv. I Slovenien till exempel finns det en World Shop som endast säljer rättvisemärkta produkter mitt i huvudstadens centrum, detta hade varit omöjligt i Stockholm, av ekonomiska skäl.

Prabodhini Munasinghe menade att i Sri Lanka är första prioritet att unga måste få en större politisk påverkan för att kunna ta vara på deras kunskap. Även här är det stora problemet ekonomin. Democratic Youth Leader Ship Programme har arbetat mycket med lobbying mot ungdomsministeriet, men det är svårt. När man väl fått kontakt med politiker samtycker de helt och hållet med organisationen men när man pratar med dem nästa gång har de helt glömt bort vad de sagt och lovat. Det är svårt att förändra det befintliga systemet, enligt Munasinghe.

Moderatorn frågade sedan panelen varför de tycker att unga borde användas som resurs för att utrota fattigdomen.

Susanna Rudehill svarade att ungdomsorganisationer i högre utsträckning vet vad som kan vara effektiva medel att använda för att påverka. Filmer och digital story making (ett bildspel som visas medan en inspelad röst berättar) är t.ex. bra alternativ till böcker.

För att kunna utrota fattigdomen krävs det mer makt och pengar, tillade Inger Björk. Forum Syd har startat Ungdomsfonden, som möjliggör för ungdomsorganisationer att få stöd och samarbeta för att utvecklas. Nationella processer måste ha ett ungdomsperspektiv, men det finns en rädsla att ungdomar ska få för stort inflytande. Forum Syd arbetar mycket mot just detta och försöker lyfta fram unga i nationella program, enligt Björk.

Birgitta Ohlsson lyfte fram vikten av att se unga som individer med olika mål och bakgrund. Det är också viktigt att unga har ungefär samma upplevelser av hur det är att bli behandlad som ungdom. Men man bör inte bara se till problemen med att vara ung, det finns många andra grupper som diskrimineras och det är viktigt att jobba för alla dessa grupper, menade Ohlsson.

När det sedan var dags för publiken att ställa frågor, ställde en kvinna en fråga till Prabodhini Munasinghe om hur unga kvinnors situation ser ut på Sri Lanka.

Svaret blev att en av de viktigaste åtgärderna på Sri Lanka är de fredssamtal som förs utifrån kvinnors situation. Fredssamtalen kan dock bara statens eller FN:s tjänstemän engagera sig i. Unga kvinnor agerar till största delen på gräsrotsnivå.

Ytterligare en fråga ställdes från en ung tjej som undrade hur man ska göra som ung när man inte får göra sin röst hörd.

Birgitta Ohlsson svarade att det är oftast äldre män som är problemet. Kvinnor är oftast öppnare. När gayfrågan kom upp i riksdagen var det t.ex. de äldre kvinnorna som förde de homosexuellas talan. Kanske beror detta på att kvinnor oftare har blivit diskriminerade på ett eller annat sätt. Men Ohlsson tillade att man inte bara kan klaga på systemet utan det krävs arbete för att nå förändringar. Ohlssons tips var att bli politiskt aktiv och jobba för sin sak, men det kan ta tid innan man ser resultat så det gäller också att ha tålamod.

Inger Björk pekade på att unga idag engagerar sig väldigt lite i traditionella organisationer. De har ofta intresse för andra organisationer, till exempel via Internet. Unga väljer alltså andra vägar än äldre generationer har gjort.

I Sri Lanka är det politiska systemet för korrupt för att unga människor ska vilja lägga tid på det, berättade Prabodhini Munasinghe.

Vad panelen sammanfattningsvis ville lyfta fram var att unga faktiskt kan påverka saker och ting, men det gäller att bli aktiv och engagerad och inte klaga för mycket på situationen utan att försöka göra något åt den. I jämförelse med länder som Sri Lanka, har unga i Sverige stor chans att göra sin röst hörd – detta borde svenska ungdomar också ta vara på.

Filippa Odevall, studerandemedlem i FUF

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer