Klimatutmanarna rapporterar – från klimatmötet i Poznan och vägen till Köpenhamn

British Councils workshop om Klimatutmanarna inleddes med en kort introduktion om deras nya satsning på unga ledare. När denna fokusgrupp tillfrågades om vad de tyckte var de tre viktigaste ämnena för British Council (och andra) att engagera sig i och uppmärksamma blev svaret: klimatfrågan, integration och motverkande av socialt utanförskap samt möjligheterna för högre studier.

För att ta fasta på det engagemang om finns i klimatfrågan bland unga i Europa idag startade British Council ”Challenge Europe”. Tanken var att samla 15-20 engagerade unga människor från varje land (studenter, företagare, politiskt aktiva etc.) och låta dem tillsammans komma fram till kreativa idéer och lösningar på hur man kan sänka koldioxidutsläppen.

Oleg Izyumenko och Sven Heijbel medverkade med starkt engagemang i förra årets initiativ. Sven läser humanekologi vid Lunds universitet och är WWF-ambassadör, och Oleg arbetar med att stärka ungdomsklimatrörelser. Sven förklarar sitt engagemang som att han vill ha ”en hand i varje kakburk”; han vill vara med där det händer och menar att inom klimatområdet och ungdomars engagemang händer det mycket just nu.

Innan Sven blev verkligt engagerad i miljörörelsen ställde han sig fyra frågor: Varför är det så viktigt med en rörelse? Hur mäter man om man når någon framgång? Hur ser rörelsen ut idag? Vad vill rörelsen? Svaren på dessa frågor blev att det viktiga med klimatrörelsen, och även andra rörelser, är att den öppnar politiska fönster.

Han drar paralleller till hur rörelsen för svartas och homosexuellas rättigheter har resulterat i att USA idag har en svart president och att homosexuella bemöts på ett helt annat sätt idag än för hundra år sedan. För att mäta rörelsens framgång menar Sven att man ska mäta hur många som ”är med på tåget”. Han tycker att Earth Hour den 28 mars och Global Day of Action den 24 oktober är bra tillfällen för att göra just detta.

Sven menar dock att rörelsen idag saknar politisk bredd och att den dessutom saknar ett sydperspektiv då majoriteten av de unga engagerade kommer från länder i Europa och Nordamerika. Målet med rörelsen är jordens överlevnad, klimaträttvisa och att skapa samband mellan problem. Löser vi klimatproblemen kan vi få bukt på många andra problem, som fattigdom och krig, anser Sven. Rörelsen har också ett specifikt mål som bland annat får stöd av Al Gore, nämligen 350-målet, där 350 syftar till en hållbar maxgräns av koldioxid i atmosfärer.

Efter en kort genomgång av klimatfrågornas historia, utsikterna för dessa frågor i framtiden och ett entusiastiskt utlägg om vår möjlighet att påverka och förändra under klimatkonferensen i Köpenhamn i december (den geografiska närheten skapar helt andra förutsättningar för oss i Sverige än om den hade hållits i Brasilien som planerat) får vi se en film om International Youth Delegations arbete i Poznan där både Oleg och Sven medverkade.

Själva workshopen inleds med en gruppdynamikövning där vi efter ett antal uttalanden får gå och ställa oss i var sitt hörn av rummet beroende på vilken beskrivning vi tyckte att vi passar bäst in i. Rummets fyra hörn symboliserade ”produceraren”, ”administratören”, ”entreprenören” och ”integreraren”. Eftersom fördelningen blir relativt jämn mellan de olika grupperna är det sedan inte svårt att bilda nya grupper med minst från varje ”personlighetshörn”.

Uppgiften grupperna sedan får är att:
1. Identifiera ett klimatprojekt
2. Göra en kortfattad steg-för-steg plan
3. Skriva en ”elevator pitch” (ett slags tal genom vilket man under en hissfärd ska kunna få vem som helst att köpa ens idéer)
4. Utse en talesperson och valfri person som man potentiellt har hamnat i en hiss med
5. Få den personen (som i detta fall spelas av Oleg eller Sven) att fastna för idén på mindre än 30 sekunder

En rad fantasifulla projekt och övertalningstal producerades: ett som gick ut på att källsorteringsproblematiken borde uppmärksammas genom att lägga sopor som inte får plats vid sopstationerna på Stureplan istället, ett som gick ut på att starta en slags Youtube-sida med privatpersoners idéer om klimatinitiativ och två om att få Stockholms stad att bli mer klimatsmart, dels genom att medverka vid Earth Hour och dels genom att byta ut alla glödlampor i offentliga byggnader till energilampor innan Earth Hour.

Tiden var knapp, men resultaten var mycket lyckade och jag tror att de flesta lämnade workshopen med känslan att det är lättare än man tror att engagera sig själv och andra i klimatfrågan.

Som ett sista tips på vägen uppmanades vi att titta in på, och kanske själva skriva på:
Coolaner.nu –blogg för unga
350.org/invitation- mäktigast internationellt
Mygreenfinger.org- global miljökampanj
Groups.google.com/group/NYCAM- Nordic Youth Climate Action Movement
Ylva Christiansson
20 mars 2009

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer