Cirkulär migration?

1 juni, 2010 - kl. 18:00 till 19:00

Kommittén för Cirkulär Migration och Utveckling (CiMU) fick i höstas migrationsministerns uppdrag att undersöka den cirkulära migrationens konsekvenser.

Med ”cirkulär migration” menas spontana och upprepade migrationsrörelser över nationsgränser. Denna typ av migration väntas generera en s.k. ‘trefaldig vinst’ (win-win-win) där ursprungslandet, destinationslandet och migranten själv
påverkas positivt.

CiMU: s huvudsekreterare Peter Springfeldt kommer till FUF: s innergård för ett intimt samtal om cirkulär
migration och delbetänkandet.

Varmt välkommen på ett spännande och aktuellt samtal – din chans att ställa frågor och diskutera migration. FUF bjuder på ett glas vin, hoppas på vårsol och laddar upp med filtar!

Få platser kvar! Maila klara.grenhagen@fuf.se för att anmäla dig.

Plats: Karlbergsvägen 66A, innergården

Dela det här:
Publicerat i Kalender