Nordiska Afrikainstitutet

Plats:

Uppsala

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.nai.uu.se/

När och omfattning:

Våren 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktat mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för vårterminen 2011

Vad innebär praktiken?

  • Transkribering av intervjuer
  • Litteratursök och sammanställning av litteraturlistor
  • Informationssökning på internet inom olika forskningsområden
  • Mötesrapportering (praktikanterna får vid intresse medverka vid FUF eller NAI evenemang och presenterar därefter oftast någon form av rapport kring detta)
  • Assistans i olika former vid konferens eller seminarieaktiviteter
  • Vid behov utföra en egen undersökning inom något område och rapportera resultat (t ex  enkätundersökningar eller att kartlägga statistik kring något tema)
  • Övrig hjälp med dagliga administrativa uppgifter på enheten så som tex att kontakta externa parter i olika frågor, formatering av dokument, språkgranskning, vara hjälpsam vid informations utskick, kopiering, scanning, rycka in vid behov i brådskande ärenden etc.

Önskvärd kompentens/erfarenheter
Viss erfarenhet av administrativt och självständigt arbete . Kunskaper i Office-paketet.

Meriterande kompetens/erfarenhet
Intresse av frågor som berör forskning om Afrika.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser