Sida, Avdelningen för Reformsamarbete i Europa

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för Reformsamarbete i Europa har som mål att stödja länder i Östeuropa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder. Två praktikanter sökes för vårterminen. Praktiken är förlagd till Sidas huvudkontor i Stockholm. Teamens huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för våren 2011

Vad innebär praktiken?
Exempel på arbetsuppgifter:
–    Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
–    Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys och biståndseffektivitet), sammanställningar och informationsmateriel
–    Stöd att koordinera möten och processer
–    Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system
–   Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Excel och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivilligarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för den region teamet arbetar med.

Övrig information
Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser