Riksteatern

Plats:

Hallunda

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.riksteatern.se/

När och omfattning:

Våren 2011 - flexibelt, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Riksteatern är Sveriges turnerande nationalscen. Det är en ideell förening som ägs av medlemmarna i de 230 riksteaterföreningarna.  Riksteatern spelar teater i hela landet, och även utomlands. Varje år når Riksteatern och teaterföreningarna tillsammans mer än 800 000 besökare genom 4 500 arrangemang. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Vår uppgift är att representera och spela för det samhälle vi lever i, att skildra de olikheter som finns mellan oss, liksom de gemensamma erfarenheter vi har som människor.  Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.
Riksteatern arbetar utifrån olika uppdrag där ett  är internationellt, vilket innebär att arbeta för bredare etnisk och kulturell representation i organisationen för att genom fler perspektiv utmana invanda former och tekniker. Det internationella uppdraget ska utveckla folkrörelsen genom att knyta an till den internationella scenkonsten samt utgöra en viktig kulturpolitisk aktör. Internationell samverkan kan bidra till att nya perspektiv och synsätt synliggörs och att invanda former och tekniker utmanas.

När? Hur länge? Omfattning?
UNDER HANDLÄGGNING – Start februari/mars 2011, 1-4 månader på heltid

Vad innebär praktiken?
Att praktisera inom det internationella uppdraget med att skriva bidragsansökningar, rapporter, research, assistera i pågående internationella projekt som tex förberedelser av Women Playwright International konferens

Önskvärd kompetens/erfarenheter

MR, Demokratikunskap, statskunskap, duktig skribent i svenska och engelska, lätt för att söka upp och sammanställa information

Meriterande kompetens/erfarenheter
EU: s regelsystem, hantera webinars

Övrig information
Praktiken innebär att finnas på plats i Hallunda 2 dagar i veckan resterande dagar kan arbetet genomföras på distans eller på arbetsplats som finns på Södra Teatern.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser