Info till FUF: s medlemmar

Kära FUF-medlemmar!

Nu är det redan den 18 januari, men ännu känns det okej att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År tillsammans med ett stort TACK för det gångna året. Som medlemmar har ni alla på olika sätt till att 2010 blev ett riktigt bra FUF-år.

Eftersom bidraget från Forum Syd/Sida minskade kraftigt jämfört med tidigare år, var det en särskild utmaning att få verksamheten inte bara att rulla utan t o m utvecklas. Detta har kunnat ske tack vare de otroliga insatser som görs av dem som mot ringa ersättning sköter kansliet, och förstås från engagerade medlemmar framför allt bland studenterna som glatt sätter av stora delar av sin fritid för FUF. Jag hoppas att ni alla märkt den energi och glädje som präglat den nya modellen för möten kring aktuella ämnen – det som vi kallar Fåtöljen – för att inte tala om lanseringen av www.biståndsdebatten.se i slutet av året. Förmedlingen av praktikanter fortsätter att vara ett värdefullt inslag i den breda ansatsen för tillväxten av nya generationer av människor som är både kunniga och engagerade i internationella frågor. Detta och allt annat som gjorts kommer som vanligt att sammanfattas och presenteras för medlemmarna på årsmötet i mars.

Från årsskiftet införs en ny ordning; medlemsavgiften betalas hädanefter per kalenderår. För dem som betalt in årsavgiften efter 1 oktober 2010 gäller avgiften för hela 2011. Ni andra, som betalat in avgiften tidigare under 2010, ber vi betala in avgiften för 2011 snarast möjligt till bankgiro 702-4532. Ange ditt namn och din e-postadress som avsändare/OCR nummer.

Från styrelsen ser vi fram emot att under detta nya år tillsammans med alla engagerade medlemmar fortsätta att utveckla FUF: s verksamhet. Ett brett engagemang och en livaktig debatt kring internationella frågor är mer angeläget än någonsin!

Eivor Halkjaer, Ordförande i FUF

Bankgiro 702-4532. Ange ditt namn och din e-postadress när du betalar.

Ordinarie medlemskap 200 kr
Stödmedlemskap 300 kr
Studerandemedlem 150 kr
Institutionell medlem 1 500 kr
Frivillig gåva  ____ kr

Dela det här:
Publicerat i Övrigt