Ungdomsstyrelsen – enheten för internationellt samarbete

Plats:

Stockholm, Södermalm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt internationellt samarbete. Ungdomsstyrelsen ska planera och förbereda Sveriges genomförande av Europaåret för frivilligarbete 2011.

När? Omfattning? Hur länge?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
Praktikanten ska framförallt arbetat med Europaåret för frivilligt arbete 2011 men även vara behjälpliga på enheten för Internationellt samarbete i stort.
Potentiella arbetsuppgifter
-Skriva texter till webben
-Administrera Facebooksida
-Besvara mail, telefonförfrågningar
-Hantera utskick av nyhetsbrev och inbjudningar
-Ansvara för praktiska konferens arrangemang
-Samla  och sammanställa deltagarstatistik/
-Förbereda material och utskick inför aktiviteter

Önskvärd kompetens/erfarenheter
-En ”doer” – som kan ha många bollar i luften
-Gärna vara duktig kommunikatör – särskilt vad gäller att skriva texter
-Ha erfarenhet av frivilligarbete
-Behärska svenska fullt ut

Meriterande kompetens/erfarenheter
-Gärna vara duktig kommunikatör – särskilt vad gäller att skriva texter
-Ha erfarenhet av frivilligarbete
-Ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Övrig information
Praktiken genomförs på Södermalm i Stockholm.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser