”Jobba med bistånd, går det?”

Jobba med bistånd, går det?
22 mars 2011

FUF och OmVärlden höll tidningsrelease och seminarie under rubriken ”Jobba med bistånd – går det?”. Där samtalade Klas Markensten, tidigare avdelningschef på Sida och ambassadör, Lars Benon, rektor på Globala gymnasiet och Malin von Strauss som arbetar på UNDP. Mia Laurén från OmVärlden var samtalsledare på det fullsatta seminariet.

Unga människor blir alltmer högutbildade och det blir svårare att få arbeta med utvecklingssamarbete utan examen eller specialkompetens. Dessutom har antalet jobb blivit färre. Alla var eniga om att utbildning väger tyngre än erfarenhet inom många av biståndets arbetsområden. Men kulturkännedom och att kunna ett lokalt språk kan också vara avgörande, och det kräver en direkt erfarenhet av platsen man vill jobba på. Eller jobba med, på avstånd, eftersom det blir ovanligare att utländska biståndsarbetare jobbar på plats. Malin von Strauss säger att hon inte åker längre än till Köpenhamn i tjänsten men att hon brinner för sitt arbete inom FN:s utvecklingsprogram.

I Klas Markenstens ungdom på 1960- och 70-talet fungerade biståndsarbete på ett helt annat sätt.
– Hela familjer åkte till utvecklingsländer för att hjälpa till och många av dem var hantverkare och eldsjälar, inte högutbildade akademiker, berättar han. Klas Markensten betonade att utan ett genuint engagemang blir man inte långvarig på en arbetsplats som till exempel Sida.

Lars Benon är övertygad om att utbildningarna i statsvetenskap och internationella relationer inte kommer räcka till för biståndsarbetet och slog ett slag för de tvärvetenskapliga utbildningarna.

– Energi-, klimat- och ekologikunskaper och hållbar utveckling är vad som behövs i framtiden. Det är strukturförändringar som kommer att rädda världen, inte biståndspengar, menar Lars Benon.

Slutsatsen av diskussionen blev att en utbildning är en förutsättning för att få jobb, men att engagemang, praktisk erfarenhet och ett intresse för andra kulturer också väger tungt när man söker arbete inom organisationer, företag och myndigheter inriktade på utvecklingssamarbete.

Malte Thustrup
Omvärlden

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer