Sida – Avdelningen för Verksamhetsstyrning, Team Planering och Styrning

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Två praktikanter sökes. Praktiken är förlagd till enheten Planering och Styrning som är en del av avdelningen för Verksamhetsstyrning och Intern Service som ansvarar för Sidas styrning, juridisk rådgivning, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet innebär ett nära samarbete med ledningen inom Sidas GD-sekretariat samt Utrikesdepartementet, få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Enheten för Planering och Styrning består av 11 personer och ansvarar specifikt för Sidas arbete med mål- och resultatstyrning samt intern styrning och kontroll. Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning och tillhörande resultatbilaga, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning, samordna myndighetens arbete med riskanalyser och hantering av kontrollåtgärder, koordinera kvalitetssäkringen av verksamheten samt sammanställa myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till offentlig förvaltning och kunskaper om styrningsfrågor inom staten. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utrednings och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information
Praktiken måste göras som en del av praktikantens utbildning. Dvs han/hon måste vara inskriven på universitet/högskola samt ha försäkring genom institutionen för att kunna söka.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser