Sida – enheten för forskningssamarbete

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Hösten 2011

Info om praktikarbetsplatsen:

Två praktikanter sökes. Forskningssekretariatet ansvarar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor. Enheten sköter stödet till utvecklingsforskning i Sverige och till internationella forskningsprogram på global nivå. Sekretariatet har även det övergripande ansvaret för Sidas anslag för forskningsinsatser i de bilaterala och regionala programmen. Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och 2010 är Sidas budget för detta drygt 1 miljard kronor.

Sidas tre huvudprinciper:
• Vi ger stöd för att förbättra utvecklingsländers förmåga att själva bedriva forskningsprogram – vi hjälper dem att hjälpa sig själva.
• Vi stödjer forskning som kan bidra till att lösa viktiga utvecklingsproblem.
• Vi stödjer svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2011

Vad innebär praktiken?
1) Kommunikation
• Insamlande och organisering av resultat inom Sidas forskningssamarbete för webbpublicering.
• Organisering av Sidas globala insatser i en databas.
2) Result-based-managment
• Stöd för insamlande och organisering av Sidas stöd till resultatorientering i forskningssamarbetet.
3) Stöd för den pågående utlysningen av forskningsmedel som vänder sig till svenska forskare
• Sortering av ansökningar efter uppställda kriterier samt vara ett internt stöd till forskningssekreterarna.
4) Möjlighet till deltagande i övriga Sidas seminarieverksamhet
Sida har löpande olika möten och seminarium och det finns möjlighet för FUF-praktikanterna att delta i dessa.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Pågående studier vid universitetet, god analytisk förmåga, flytande svenska och engelska i tal och skrift samt god förmåga att sammanställa texter på engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Att utifrån instruktioner kunna arbeta självständigt och vana av att använda databaser.

Besök sidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser