En åldrande värld – vad gör Sverige?

1 oktober, 2011 - kl. 13:00 till 14:30

ETT SEMINARIUM I ANSLUTNING TILL DEN INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN
arrangerat av FUF, ABF och Pensionärer Utan Gränser

Världens befolkning blir allt äldre. Antalet personer som fyllt 60 år har ökat dramatiskt de senaste åren, från 378 miljoner 1980 till 759 miljoner 2010. Enligt FN kommer antalet öka ännu snabbare framöver, till 2 miljarder år 2050. Över hälften av den äldre befolkningen lever i Asien, därefter följer i storleksordning Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika och Oceanien.

Den äldre befolkningen växer snabbt i alla världsdelar, men ökningen är störst i utvecklingsländerna, som beräknas svara för över 80 procent av ökningen av världens äldre befolkning mellan 2010 och 2015. Andelen av världens äldre befolkning som lever i u-länder ökar från 65 % år 2010 till ca 80 % år 2050.

Det snabba åldrandet av världens befolkning medför nya krav på anpassning av alla länders arbetsmarknads- och socialpolitik till de nya demografiska strukturer som nu snabbt växer fram.

1990 utsågs den 1 oktober av FN: s generalförsamling till den årligen återkommande ’internationella dagen för äldre personer’ –   den internationella äldredagen.

Den svenska Arbetsgruppen för Pensionärer utan Gränser skapar ett nätverk av intressenter som vill verka för ett ökat engagemang för internationella äldrefrågor i den svenska debatten, i Sveriges politik för global utveckling och inte minst inom svenskt  utvecklingssamarbete.

Som del i årets firande av denna viktiga dag genomförs ett seminarium om dessa frågor i samarbete med ABF med följande deltagare:
Bo Malmberg, Professor, Stockholms Universitet
Agneta Carleson, redaktör, tidskriften Omvärlden
Bodil Ceballos, Forum Syd
Ola Johansson, Pensionärer utan Gränser
Ej bekräftad: Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Samtalsledare: Mer info inom kort
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

VÄLKOMNA !

Dela det här:
Publicerat i Kalender