I väntan på global klimatpolitik – ett samtal mellan allians- och oppositionspartierna

15 oktober, 2011 - kl. 15:00 till 16:30

Årligen dör 300 000 personer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser, enligt Human Impact Report från 2009. Världsbanken menar att det behövs 400 miljarder dollar per år i klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Den 28 november samlas världens länder i Sydafrika för att återigen försöka hantera den största utmaning mänskligheten stått inför.

Bilden inför klimattoppmötet är tudelad.

Å ena sidan…

Vetenskapliga rapporter och ett ökande antal extrema väderkatastrofer visar på att vår marsch mot katastrofala klimatförändringar och kollapser av ekosystem går allt snabbare.

Å andra sidan…

Det politiska världssamfundet står och stampar utan att lyckas enas om de grundläggande frågorna som klimatpolitiken handlar om. Det är bara ett år kvar innan det enda giltiga avtal som finns, Kyotoprotokollet, löses upp.

Hur kommer vi vidare?

Vi inbjuder företrädare för regeringspartierna och opposition till ett samtal om de avgörande frågorna i klimatförhandlingarna:

•   Hur ska Sverige och EU agera i den alltmer avgörande förhandlingsprocessen?
•   Vilka mål är nödvändiga att sätta upp utifrån de allt starkare varningarna från vetenskapen?
•   Hur säkrar vi matförsörjning och global rättvisa i de åtgärder som måste till?
•   Vilka allianser bör välmående regioner som Sverige och EU söka för att bryta dödläget i förhandlingarna?
•   Vilka satsningar är vi beredda att åta oss för att ge hopp och framtid åt dem som är mest utsatta för pågående och kommande klimatförändringar?
•   Hur ska vi finansiera de nödvändiga åtgärderna?

Medverkande: Matilda Ernkrans (S) miljöpolitisk talesperson, Helena Leander (MP) miljöpolitisk talesperson, Irene Oskarsson (KD) miljöpolitisk talesperson, Johan Hultberg (M) riksdagsledamot.

Moderator: meteorolog Pär Holmgren

Dag och tid: lördag 15 oktober, kl 15-16.30
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangörer: Nätverket GlobalRättvisa.Nu som består av ett 40-tal föreningar och folkrörelser samt Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Jordens Vänner, Framtidsjorden, Föreningen för utvecklingsfrågor.

Seminariet är en del av forumet Inspiration Världen som består av ett 20-tal seminarier, debatter, filmvisningar.

Dela det här:
Publicerat i Kalender