Sida – Enheten för ekonomi och statistik

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten för ekonomi och statistik (EKOSTAT) som är en del av avdelningen för Verksamhetsstyrning och Intern Service som ansvarar för Sidas styrning, juridisk rådgivning, dokumenthantering och ekonomiadministration. Verksamheten innebär ett nära samarbete med ledningen inom Sidas GD-sekretariat samt Utrikesdepartementet, och praktikanten kommer att få goda möjligheter att få en verksövergripande inblick i samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Enheten för ekonomi och statistik består av 24 personer och ansvarar för Sidas ekonomistyrning, redovisning, utbetalningar, bokslut och statistik. Detta inkluderar ansvar för de finansiella delarna av årsredovisningen samt statistiktabeller över Sidas samlade verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?
Start i januari 2012, heltid under vårterminen

Vad innebär praktiken?
Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik där sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative) är en del av arbetet. En annan del är att i samarbete med ansvariga för Årsredovisning och Resultatbilaga ta fram statistiskt underlag för rapporteringen. Kvalitetssäkring av statistiken är en tredje och viktig del av arbetet. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Studier kopplade till samhällsplanering och/eller offentlig förvaltning med mer än 30 nya universitetspoäng i statistik. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av avancerat arbete i Excel och/eller SQL. Erfarenheter av utredningar och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information
Du ska vara inskriven som student vid ett svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Besök hemsidan här

 

 

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser