Sida- Metodenheten- 2 platser

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida har uppdraget att minska fattigdomen i världen. Huvuddelen av biståndsbudgeten går till samarbete med olika länder. I Östeuropa arbetar vi med reformarbete som bekostas av ett särskilt anslag inom biståndsbudgeten. Samverkan mellan Östersjöns grannländer drivs av Östersjöteamet i Visby och bekostas utanför biståndsbudgeten.

Praktiken är förlagd till Sidas Metodenhet, som består av 12 personer, och är en del av Avdelningen för Verksamhetsutveckling (VU). Enheten ansvarar huvudsakligen för förvaltningen och utvecklingen av huvudprocesserna för metod och insatshantering inom Sida. Dessutom förvaltar och utvecklar enheten myndighetens metodarbete avseende anti-korruption, revision och biståndseffektivitet.

Utöver frågor kring biståndseffektivitet och anti-korruption ges praktikanten goda möjligheter att arbeta med andra områden inom enhetens löpande verksamhet. Efter fullgjord praktik kan praktikanten räkna med att ha erhållit gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

Start i januari, en termin, heltid.

Vad innebär praktikerna?

Arbetsuppgifter för praktikant inom biståndseffektivitet
• Delta i Sidas metodutvecklingsarbete kring biståndseffektivitet
• Delta i arbetet med att utforma underlag för uppföljningen av myndighetens arbete med biståndseffektivitet.
• Bidra till att ta sammanställa och kommunicera underlag från högnivåmötet i Busan i december 2011.
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanten även att ha arbetsuppgifter i samband med introduceringen av Sidas nya insatshanteringssystem, samt vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.
Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.
Arbetsuppgifter för praktikant inom anti-korruption
• Delta i Sidas metod- och policyarbete kring anti-korruption
• Medverka och bidra till Sidas interna utbildningar inom anti-korruption
• Genomföra/bidra till omvärldsdbevakning, sammanställning av information och kommunikation på området
• Medverka i och bidra till samordning och kommunikation mellan Sida HQ och ambassader/fältkontor avseende anti-korruptionsarbete
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanterna även att ha arbetsuppgifter i samband med introduceringen av Sidas nya insatshanteringssystem, samt vid behov bistå enheten i övriga uppgifter.
Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

Önskvärda kompetenser/erfarenheter


Sökande praktikanter bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. MFS eller utlandserfarenhet kopplat till utvecklingssamarbete (volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor) är önskvärt. Kunskap om, och intresse av,  frågor kring utvecklingssamarbete välkomnas, särskilt de frågor som Metodenheten ansvarar för. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Organisatorisk och kommunikativ förmåga, samt goda kunskaper i MS office anses meriterande. MFS eller utlandserfarenhet kopplat till utvecklingssamarbete (volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).
Övrig information

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte.

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser