Välkommen till FUF- Erbjudande till nya medlemmar!

Välkommen till FUF!

Nya FUF-medlemmar får 3 nummer av tidningen OmVärlden – Sveriges ledande magasin om globala frågor utan extra kostnad! (Gäller medlemmar som  betalar in medlemsavgiften för 2012 innan den 29 februari. Gäller ej medlemmar som fick del av erbjudandet under sommaren/hösten 2011).

För att bli medlem i FUF betalar man in medlemsavgiften, se nedan, till FUF: s Bankgiro 702-4532. Ange ditt namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet. Märk din inbetalning med ”OV” för att få del av erbjudandet.  Betalar du på Internet så kan du för säkerhets skull, om du inte får plats med alla uppgifter på meddelanderaden, skicka ett mail till oss med dessa uppgifter samt ange den dag du betalat.

Medlemsavgift: 200 kr
Studerandemedlem: 150 kr
Institutionell medlem: 1500 kr
Stödmedlem: 300 kr

 

 

 

Dela det här:
Publicerat i Övrigt