Sida- Avdelningen för reform och selektivt samarbete- 3 platser

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Våren 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete har som mål

att stödja länder i östra Europa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder

att stimulera och stärka stabila och ömsesidiga relationer mellan svenska partners och partners i låg- och medelinkomstländer främst i Afrika och Asien och därigenom bidra till målet för det internationella utvecklingssamarbetet.

Vi söker praktikanter för vårterminen 2012. Praktiken är förlagd till avdelningens enheter på Sidas huvudkontor i Stockholm. Enheternas huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktiken tillsatt för vårterminen 2012.  (Start i januari 2012. Heltid under vårterminen.)

Vad innebär praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter:
–    Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
–    Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys och biståndseffektivitet), sammanställningar och informationsmaterial
–    Stöd att koordinera möten och processer
–    Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system
–    Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Excel, Word och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivilligarbete inom relevant fält eller erfarenhet från och intresse för den region enheten arbetar med. Tre enheter arbetar med respektive Östeuropa – Västra Balkan och Turkiet – Afrika (Sydafrika, Botswana, Namibia) och Asien (Kina, Indien, Indonesien).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser