Seminarium- Resultatet av Resultaten

19 mars, 2012 - kl. 13:30 till 17:31

 

Riksbankens Jubileumsfond

och

Föreningen för Utvecklingsfrågor inbjuder till seminarium

om erfarenheterna av resultatstyrning inom utvecklingssamarbetet.

Resultatet av Resultaten

–Erfarenheter av att styra mot resultat inom utvecklingssamarbetet

 

Tid: Måndagen den 19 mars kl 13.30 – 17.00

Plats: Medelhavsmuseets hörsal

Moderator: Daniel Tarschys, Riksbankens Jubileumsfond

 

I maj 2011 anordnades ett mycket uppskattat seminarium på temat ”Resultatstyrning i

biståndet –Kan ’obsessive measurement disorder’ undvikas?” Sedan dess har nya erfarenheter

gjorts. Riksbankens Jubileumsfond har uppdragit åt några forskare och praktiker att göra en

kunskapsöversikt. Statskontoret har utvärderat modellen för resultatstyrning inom det

internationella utvecklingssamarbetet. Inom politiken har nya internationella

överenskommelser träffats, och regeringen är i färd med att utarbeta nya resultatstrategier.

 

Seminariet 2011 slog fast att det är viktigt att visa på resultat, men att metoder för detta

behöver utvecklas. Vad kan vi lära av de senaste erfarenheterna av resultatstyrning? Leder de

nya resultatsatsningarna i rätt riktning?

 

Program:

13.30 Kaffe och kaka

14.00 DEL 1. Erfarenheter av att styra mot resultat inom utvecklingssamarbetet

”Erfarenheter – ett globalt perspektiv”Janet Vähämäki (doktorand) och Martin Schmidt (VD för SPM Consultants) presenterar rapporten ”Review: Result Based Management in Development Cooperation” – Läs rapporten här

”Hur har Sverige lyckats införa resultatstyrning inom utvecklingssamarbetet?” Gunnar Gustafsson, Utredare, Statskontoret, presenterar utvärderingen av modellen för resultatstyrning inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs utvärderingen här

 

Reflektioner av Bertil Odén som skrivit boken om ”Biståndets idéhistoria. Från Marshallhjälp till Milleniemål” och i en kommande antologi om mål-och resultatstyrning skriver om ”Hur har de svenska biståndsmålen utvecklats och varför?”

 

15.00 DEL 2. Hur kan dessa erfarenheter omsättas i praktiken?

Paneldiskussion och frågestund med presentatörerna samt:

Hanna Hellquist (Statssekreterare Utrikesdepartementet)

Kerstin Sahlin (Professor i Företagsekonomi)

Göran Sundström (Docent i Statsvetenskap)

Stefan Andersson (Riksrevisionen)

 

16.30 Eftermiddagsmingel med vin och snittar

 

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka här!

Obs! Begränsat antal platser. Om du får förhinder efter att du anmält dig meddela gärna detta till fuf@fuf.se

 

 

Dela det här:
Publicerat i Kalender, Övrigt