Femtio år av svenskt bistånd- vad blev resultatet? Ett samtal om utvecklingssamarbetet med Laos, Vietnam och Sri Lanka

3 april, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

Femtio år av svenskt bistånd- vad blev resultatet?

Ett samtal om utvecklingssamarbetet med Laos, Vietnam och Sri Lanka

 

Svenskt utvecklingssamarbete har på senare tid fått alltmer kritik i media. Hur effektivt är det egentligen? Vilka metoder är framgångsrika? Hur minskar man fattigdom?

Med anledning av det utfasade utvecklingssamarbetet med Sri Lanka och Laos, och det nästa år avslutade samarbete med Vietnam, har Sida beställt en utvärdering av det svenska biståndet till de tre länderna. Utvärderingen ska ge en bild av hur, och om, man har medverkat till ländernas fattigdomsreducering på ett effektivt sätt, men också konkretisera vilka lärdomar man gjort för framtiden.

Studien sträcker sig över femtio år och ger oss en ovärderlig möjlighet att betrakta och diskutera svenskt bistånd över en lång tid. Vad vet vi egentligen om resultaten av svenskt bistånd?

Föreningen för Utvecklingsfrågor och Svenska Kommittén för Laos, Vietnam och Kambodja bjuder in till ett seminarium och samtal med de oberoende konsulterna Mark Mc Gillivray och David Carpenter som ansvarat för utvärderingen. Ta del av deras slutsatser och få möjlighet att samtala/föra en dialog om 50 år av svenskt bistånd.

 

Observera att seminariet hålls på engelska!

 

Föreläsare: Konsulterna Marc Mc Gillivray och David Carpenter.

Samtalsledare: AnnLis Åberg

 

Tisdagen 3 April kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41

Fri entré

Anmäl dig genom att klicka här!

Dela det här:
Publicerat i Kalender