Nordiska Afrikainstitutet

Plats:

Uppsala

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://ww.nai.uu.se

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum i Norden för forskning, dokumentation och information om dagens Afrika. Institutet gör forskning och analys av Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studenter och allmänhet.

Institutet är en statlig svensk myndighet och finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige)

När? Hur länge? Omfattning?
OBS! Praktiken tillsatt höstterminen 2012  (Mitten/slutet av oktober (flexibelt). 1-2 månader. Heltid.)
Vad innebär praktiken?

Forskningsstöd i olika former, tex transkribering av intervjuer, litteratursökningar, språkgranskning, support vid konferenser, föreläsningar och andra evenemang. Även att delta i externa evenemang och rapportera tillbaka till forskare. Göra mindre undersökningar och presentera resultat. Delta i forskningsstödsenhetens dagliga verksamhet och utföra olika administrativa uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av administrativt arbete. Vana att arbeta med Office program och internet. Mycket goda kunskaper i engelska. Flytande svenska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse av frågor som berör forskning om Afrika.

Övrig information

Praktikanten ska under praktiken vara inskriven vid ett svenskt universitet och kunna tillgodogöra sig praktiken som högskolepoäng. Praktikanten ska vara fösäkrad via universitet/högskola. 


Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser