Liberia Dujar Association

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.liberiadujar.org/se/default.asp

När och omfattning:

Hösten 2012

Info om praktikarbetsplatsen:

Var med och jobba för Liberias framtid genom Liberia Dujar Association!

Liberia Dujar Association (LDA) är en icke-politisk och icke-religiös medlemsbaserad biståndsorganisation som driver ett långsiktigt utvecklingsprogram i Liberia. LDA-Sweden samverkar med sin lokala partner LDA-Liberia. För närvarande driver vi en gymnasieskola och en teknisk yrkesskola (Technical College). Vi sprider också information om hiv & aids och om demokrati och mänskliga rättigheter i Liberia. Dessutom driver LDA informationsverksamhet i Sverige. LDA får bidrag från Sida, Forum Syd, Radiohjälpen, Jochnick Foundation samt från företag och privata givare. Vi sitter i vid Slussen på Götgatan 22A i Stockholm tillsammans med bland annat Svalorna Latinamerika, Palestinagruppen och Peace Works.

När? Hur länge? Omfattning?

Praktiken är tillsatt (Höstterminen 2012. En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Du får som praktikant möjlighet att arbeta med alla olika delar av hur man driver en frivillig organisations som jobbar med utveckling genom skolor i Liberia, t.ex administration(bokföring, redovisning), kontakt(muntlig och skriftlig) med andra organisationer, företag, stiftelse och samla, bearbeta och sprida information om organisationens arbete.

Tid och plats: Götgatan 22a, mån-fred, 10-17 (med flexibilitet)

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi söker en engagerad och kompetent person som först och främst har erfarenhet inom företagsekonomi och även gärna erfarenhet av frivilliga organisationer eller universitets studier inom utvecklingsfrågor. Du ska ha goda kunskaper inom bokföring, redovisning och vara hemma på att arbeta i excel. Du ska gärna ha erfarenhet av Afrika och/eller ett intresse för Liberia. Goda kunskaper i svenska, engelska, datorvana, ekonomi och förmågan att kunna arbeta både självständigt och i team (praktikanten delar rum och jobbar i team tillsammans med projektledaren). Att kunna formulera sig i skrift på ett akademiskt, strukturerat, noggrant sätt är av stor vikt. Möjligheter till utbildning, seminarier, workshops ges och en rolig dynamisk miljö där man får vara med och utveckla och driva en organisation.

 Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av administrativt och analytiskt arbete, samt erfarenheter från andra länder (resor, gärna i Afrika, volontärarbete, studier, MFS-projektarbete).

Kunskap om Liberia.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser