Kvinna till Kvinna- Society Without Violence (SWV) i Armenien

Plats:

Armenien

När:

Hösten 2012

Längd / Omfattning:

Flexibelt / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://kvinnatillkvinna.se/

Info om praktikarbetsplatsen:

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Vi har fältnärvaro på Balkan, i Södra Kaukasien, i Mellanöstern, Liberia och i Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna arbetar även med att informera och bilda opinion i Sverige och internationellt kring kvinnors erfarenheter av krig och vikten av kvinnors medverkan i freds- och försoningsarbete. 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt. September 2012 (flexibelt). 3 månader eller mer. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Kvinna till Kvinna söker en person som vill praktisera hos vår partnerorganisation Society Without Violence (SWV) i Armenien. SWV arbetar med att utbilda och stärka unga kvinnor och tjejer för att de ska ta mer plats och engagera sig i det offentliga livet. SWV anordnar utbildningar runt om i Armenien för unga kvinnor i kvinnors rättigheter, demokrati och ledarskap, seminarier som lyfter fram kvinnors roll som fredsaktörer, och forum för debatt kring könsroller i det Armeniska samhället. Dessutom publicerar de olika typer av informationsmaterial för att sprida medvetenheten om dessa frågor. Som praktikant hos SWV förväntas du delta i såväl de utåtriktade offentliga aktiviteterna i Jerevan (offentliga presentationer, demonstrationer etc.) som träningar med unga kvinnor på landsbygden. SWV ser gärna att du tar initiativ till att hålla egna träningar eller bidra med andra idéer. Som praktikant vill SWV gärna att du också bidrar till en undersökning av könsstereotyper och våld i hemmet i Armenien. SWV är även intresserade av att få en bild av hur genus och jämställdhet är integrerat i läroplanen i Sverige och andra länder, för att få inspiration till sitt eget arbete med att påverka skolans läroplan i Armenien. Slutligen hoppas SWV också att du skriver artiklar, mindre rapporter eller liknande under din tid hos dem och lyfter fram goda exempel ochminnesvärda historier från deras arbete

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Kunskap om jämställdhet, genus, och mänskliga rättigheter. Organisationsförmåga. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Förmåga att både arbeta självständigt och fungera som del av ett team. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika typer av miljöer nödvändigt. 

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av arbete i frivilligorganisation. Kunskap i ryska eller armeniska underlättar kommunikation med organisationen och lokalsamhället, men är inte nödvändiga.

Övrig information

Resa till och från Armenien samt uppehälle på plats bekostas av praktikanten. Även obligatorisk utreseförsäkring måste tecknas av praktikanten.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser