Kvinna till Kvinna – Gaenati – i Georgien

Plats:

Georgien

När:

Hösten 2012

Längd / Omfattning:

Flexibelt / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.kvinnatillkvinna.se

Info om praktikarbetsplatsen:

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Vi har fältnärvaro på Balkan, i Södra Kaukasien, i Mellan Östern, Liberia och i Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna arbetar även med att informera och bilda opinion i Sverige och internationellt kring kvinnors erfarenheter av krig och vikten av kvinnors medverkan i freds- och försoningsarbete.

När? Hur länge? Omfattning? 

Höstterminen 2012. Valfritt, 3 mån eller mer. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Kvinna till Kvinna söker en person som vill praktisera hos vår partnerorganisation Gaenati – i Georgien. Gaenatiär är baserade i staden Zugdidi, som ligger precis vid eldupphörlinjen till Abchazien. De arbetar i hela den så kallade Zamegreloregionen, där Zugdidi är huvudort. Målgruppen är utsatta lokala kvinnor och internflyktingkvinnor från Abchazien. De har även verksamhet för lokala barn och flyktingbarn. I det projekt som  finansieras av Sida genom Kvinna till Kvinna genomför Gaenati en yrkesutbildning för lokala utsatta kvinnor och internflyktingkvinnor, för att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden. De flesta av deltagarna är arbetslösa. I utbildningen ingår engelska, bokföring, datakunskap och georgiska för de som har annat modersmål. Gaenati erbjuder också gratis körlektioner för kvinnor, även detta för att stärka möjligheterna till arbete. Inom utbildningen, som pågår i tre månader, arbetar också en psykolog med deltagarna i gruppterapiövningar. Syftet är att stärka deltagarnas självförtroende och skapa gemenskap och solidaritet i gruppen. Många som deltar har inte arbetat på flera år. Gaenati genomför också seminarier om kvinnors rättigheter och arbetar ute i byarna med information och kvinnors politiska deltagande.

Praktikanten kommer att delta i organisationens dagliga arbete. Det kan vara som lärare/medhjälpare i undervisning i engelska , både för vuxna och barn. Både deltagarna och lärarna i Gaenati saknar naturliga kontakter att öva sin engelska med och här bidrar praktikanten stort. Praktikanten kommer också att planera och genomföra seminarier om kvinnors liv och rättigheter tillsammans med organisationen. Praktikanten kommer att vara ett stöd till organisationen att leta givare och skriva ansökningar om projektmedel på engelska.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Goda kunskaper i engelska och Excel och helst andra datorprogram och bokföring. Intresse för jämställdhetsfrågor och utbildning.

Meriterande kompetenser/erfarenheter

Undervisningserfarenhet och arbete i frivilligorganisation

Övrigt

Resa till och från Georgien samt uppehälle på plats bekostas av praktikanten. Även obligatorisk utreseförsäkring måste teknas av praktikanten. Kunskap i ryska eller georgiska underlättar kommunikation med organisationen och lokalsamhället, men är inte nödvändiga. Var beredd på att arbeta i fattiga miljöer.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser