LO-TCO Biståndsnämnd

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - upp till en månad, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

LO-TCO Biståndsnämnd

LO-TCO Biståndsnämnd är en ideell förening bildad av LO och TCO som administrerar det Sidastödda fackliga biståndet. Målet för verksamheten är att främja utvecklingen av fria, demokratiska och jämställda fackliga organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt i Central- och Östeuropa. LO-TCO Biståndsnämnd bedriver även information i Sverige gentemot fackliga medlemmar. Informationsavdelningen arbetar med kompetensutveckling, informationsservice och opinionsbildning.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (Två veckor. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Att aktivt delta i arbetet på informationsavdelningen och bl a skriva texter till hemsidan, göra researcharbeten, hjälpa till vid aktuella arrangemang (lunchmöten, konferenser, utbildningar) och göra mindre utvärderingar.

Önskvärda kompetenser

Studier i exempelvis information/journalistik,  statskunskap, mänskliga rättigheter, juridik och/eller ekonomi/arbetsmarknad. Flytande svenska i tal och skrift, goda stilistiska kunskaper i svenska. God läsförståelse i engelska språket samt intresse för demokrati och MR-frågor, gärna med inriktning på arbetsliv och handel.

Meriterande kompetenser/erfarenheter

Facklig erfarenhet/kunskap

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser