Näringslivssatsningar i postkonfliktländer

3 oktober, 2012 - kl. 08:30 till 10:01

Föreningen för Utvecklingsfrågor, Liberia Dujar Association och MR-fonden bjuder in till seminariet:

 

Näringslivssatsningar i postkonfliktländer


 

Datum: 3 oktober 2012

Tid: 8.30-10.00

Plats: MR-Fonden/Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Anmäl dig genom att klicka HÄR!

 

 

Näringslivet har en viktig roll i länders utveckling. Men likväl som det kan ha en starkt positiv inverkan på ett samhälle kan det också ha en negativt effekt, särkilt i stater som återhämtar sig från konflikt. Svenskt bistånd har under senare år alltmer fokuserat på näringslivet som en aktör i utvecklingssamarbetet med motiveringen att företag kan skapa jobb, tillväxt och välfärd. Men kommer alltid näringslivssatsningarna landet och dess befolkning till nytta? Hur är det att starta upp och driva verksamhet i ett postkonfliktland? Hur arbetar man med lokal utveckling och med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna? Vilka risker finns när utländska företag etablerar sig i ett postkonfliktland? Vilken är den bästa vägen framåt för näringslivssatsningar i denna typ av länder?

 

Deltagare:

Lena Algerin, Senior Investment Manager på Swedfund. Swedfund ägs av svenska staten och arbetar med riskkapital och etableringsstöd på tillväxtmarknader.

Gunnar Edholm, marknadsansvarig för Liberia på Eltel. Eltel bygger och underhåller el- och telenät och har verksamhet i bland annat Liberia

Viveka Riberg, kanslichef, på Swedwatch. Swedwatch arbetar med att granska svenska företags verksamhet utomlands och deras fotavtryck i produktionsländerna.

 

 

Program:

  • 8.00 Macka och kaffe serveras
  • 8.30 Anna Sjöberg Tibblin, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) hälsar välkomna
  • 8.35 Lena Algerin från Swedfund berättar om deras verksamhet och hur man ser på näringslivssatsningar i postkonfliktländer.
  • 8.50 Gunnar Edholm berättar om hur Eltel hamnade i Liberia, hur det är att arbeta där och hur man ser på att ha verksamhet i ett postkonfliktland
  • 9.05 Viveka Risberg från Swedwatch berättar om vad man bör tänka på när man etablerar företag i postkonfliktländer, vilka ramverk som finns och ger exempel från arbetssätt som fungerat/inte fungerat i andra länder.
  • 9.20 Samtal med panelen.
  • 9.40 Frågor från publiken.

 

Dela det här:
Publicerat i Kalender