Resultat trots risk? -arbete med resultatstyrning och riskhantering i korruptions- och konfliktmiljöer.

16 oktober, 2012 - kl. 18:00 till 19:30

Resultat trots risk?

– arbete med resultatstyrning och riskhantering i korruptions- och konfliktmiljöer.

Tid: 16 oktober 2012 18.00-19.30. Kaffe och smörgås serveras innan seminariet

Plats: Myntkabinettet (Slottsbacken 6, T- Gamla stan)

Moderator: Ulrika Modéer, Föreningen för Utvecklingsfrågor

Anmäl dig genom att klicka HÄR!

Arbetet med resultatstyrning i biståndet har tidigare diskuterats i två uppskattade seminarier där vikten av att visa på resultat och redovisa dessa genom godtagbara målformuleringar, indikatorer och outcomes har vägts mot risken att utveckla en ”obsessive measurement disorder” eller ett ”audit-society”.

Långt från dessa debatter och diskussioner finns samtidigt en verklighet där det praktiska biståndet ska genomföras på ett sådant sätt att det går att visa att det ger resultat. Inte sällan i miljöer som präglas av risk, som konflikt eller korruption.

Vad händer egentligen när teori möter praktik? Hur arbetar Sida med resultatstyrning och riskhantering i svenska samarbetsländer? Vilka verktyg finns? Vilka är de största utmaningarna? Vad kan göras bättre? Och vad ser vi för resultat och risker i praktiken?

Sida och Föreningen för Utvecklingsfrågor välkomnar dig till ett seminarium som bjuder på erfarenheter av arbetet i konflikt och korruptionsdrabbade länder och ett samtal kring hur arbetet med resultatstyrning och riskhantering kan föras vidare.

 

Medverkande:

Olof Sandkull – Enhetschef för analys och samordning på Sida. Olof presenterar Sidas övergripande arbete med resultatstyrning och riskhantering.

 

Martina ForsÄmnesföreträdare på resursenheten för konflikt och postkonfliktsamarbete på Sida. Martina kommer att berätta om sina metoderfarenheter från arbetet i konfliktländer.

 

Per LundellBiståndschef i Lusaka. Per har lång erfarenhet av utvecklingssamarbetet och frågor som rör resultatstyrning och riskhantering. Per kommer bland annat berätta om arbetet med den omfattande korruptionen i hälsosektorn i Zambia.

 

Opponent/kommentator:

Janet Vähämäki – Doktorand, Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms universitet. Janet forskar om resultatagendan i biståndet och har tidigare erfarenhet av arbete med resultatfrågor på bland annat Sida och UD.

Dela det här:
Publicerat i Kalender