HUR ska det svenska biståndet utvärderas?

10 december, 2012 - kl. 13:30 till 18:00

SIPU International och FUF bjuder in till seminariet:

HUR ska det svenska biståndet utvärderas?

Tid: 10 december 13.30- 18.00 (inklusive mingel)

Plats: Medelhavsmuséets hörsal, Fredsgatan 2

Anmäl dig genom att klicka HÄR!

Bakgrund:

Utvärderingen av det svenska biståndet ligger i stöpsleven, igen. SADEV, den fristående myndighet som skulle utvärdera det svenska biståndet, läggs ner vid årsskiftet efter 6 års verksamhet. Sidas utvärderingsenhet har organiserats om flera gånger de senaste åren. Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en utredning om utvärderingen av biståndet. I deras rapport som presenterades i maj i år föreslog de bland annat att SADEV skulle få en ”nystart” och att regeringen skulle tydliggöra Sidas utvärderingsuppdrag. Statskontoret ansåg också att rutinerna för att ta om hand utvärderingsresultaten borde bli bättre. Denna rapport är nu en del av underlaget för den beredning som för närvarande pågår inom Utrikesdepartementet om hur utvärdering av biståndet ska ske framöver.

FUF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIPU International bjuder in till ett gemensamt seminarium för att belysa och diskutera utvärdering av det svenska utvecklingssamarbetet. Vi ser fram emot en eftermiddag av intressant diskussion och reflektion kring ämnet utifrån olika perspektiv; aktuella trender inom utvärdering i svensk förvaltningspolitik, internationella jämförelser och utblickar av utvecklingssamarbetet i ett globalt perspektiv, samt kommentarer från utförare med erfarenheter från både utvärderings- och biståndsområdet.

Seminariet är det första i en seminarieserie som SIPU planerar att arrangera för att uppmärksamma företagets 20-årsjubileum. Efter seminariet bjuder SIPU på glögg och tilltugg!

Program:

13.30 – 14.00 Kaffe

14.00 – 16.30 Presentationer och diskussion

16.30 – 18.00 Jubileumsmingel med glögg och tilltugg

Under ledning av moderator Karin Schulz, SIPU International, diskuterar expertpanelen den högaktuella frågan HUR ska det svenska biståndet utvärderas?

Medverkande:

Rune Premfors, professor vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet/Handelshögskolan. Rune har bedrivit en omfattande forskning kring offentlig verksamhet och dess styrning. För närvarande leder han ett forskningsprogrammet ”Att organisera utvärdering” vid SCORE.

Eva Lithman, oberoende konsult. Eva har varit chef för Sidas Sekretariat för utvärdering och internrevision och ordförande för OECD/DAC Network on Development Evaluation.

Kim Forss, Andante – tools for thinking AB. Kim har en bred internationell erfarenhet av att utvärdera bistånd. Kim ingår i styrelsen för European Evaluation Society (EES) och har tidigare varit ordförande i Svenska Utvärderarföreningen (SVUF).

Jan Bjerninger, oberoende debattör. Jan har en långvarig och bred erfarenhet av svenskt bistånd som ambassadör och chef vid Sida.

Viktoria Hildenwall, SIPU International. Victoria har arbetat med utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete i flera funktioner, bl.a vid SADEV samt som konsult och projektledare för ett flertal utvärderingsuppdrag.

Varmt välkomna!

Dela det här:
Publicerat i Kalender