Människa vs Natur, Markanvändning – en indisk intressekonflikt

18 februari, 2013 - kl. 18:00 till 19:30

Fåtöljensamtal med Gunnel Cederlöf

 

Säkrad markrätt till lokalbefolkningar leder till försörjningsmöjligheter och ofta en mer hållbar användning av resurser. Trots det saknar miljontals människor som bor vid indiska skogsområden markrättigheter vilket är en av anledningarna till att Forest Rights Act reviderades 2006.

Vårens första fåtöljensamtal kommer att belysa lokalbefolkningars utsatthet. Bristen på markrätt möjliggör att storskaliga projekt såsom dammbyggen tränger bortlokalbefolkningen från landområden. Även projekt motiverade av miljöskydd och säkrandet av ekosystem i naturreservat har en sådan effekt vilket leder till intressekonflikter. Utsatta människor ställs mot utsatt natur i en nation som dessutom behöver utveckling i form av elektricitet i stor skala eller inkomster från utländska investerare. Indien, med sitt växande inflytande på den globala arenan, kämpar med avvägningar av denna typ och kan på så sätt användas för att exemplifiera svårigheterna. FUF:s seminariegrupp välkomnar Gunnel Cederlöf och hoppas att många tar chansen att komma och diskutera markintressen och dess konsekvenser!

Gunnel Cederlöf disputerade i historia 1997 och arbetar idag som professor i historia vid Uppsala universitet. Efter avhandlingen har hon forskat vid olika forskningsinstitut och vid institutioner vid Uppsala universitet. I sin forskning har Gunnel fördjupat sig i indisk modern historia och ämnesområden såsom politisk ekologi och social förändring. Gunnel är även ordförande i Forum for South Asia Studies vid Uppsala och medredaktör för tidningen Conservation and Society.

Datum: Måndagen den 18 februari 2013

Tid: 18:00 – 19.30

Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm

Anmäl dig genom att klicka HÄR!

 

Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Dela det här:
Publicerat i Kalender