Sida-INTEM-JMDS

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Våren 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida –INTEM-JMDS

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM).

 

Huvuduppgifterna för Enheten JMDS är att inom ämnesområdena:

 

  • Jämställdhet (kvinnors ekonomiska utveckling, SRHR, könsbaserat våld och politiskt deltagande)
  • Mänskliga rättigheter (HRBA, rättsstaten, yttrandefrihet)
  • Demokrati (lokal demokrati,)
  • Hälsa (hälsosektorsutveckling inklusive barnadödlighet och mödradödlighet)
  • Utbildning (utbildningssektorsutveckling inklusive grundskole utbildning och yrkesutbildning)

 

Verka för att:

 

  1. Stödja de operativa avdelningarna i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt strategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap
  2. Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling
  3. Bidra till att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag
  4. Via tematiska nätverken identifiera, skapa och sprida kunskap i
  5. Säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten

 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för vårterminen 2013. (En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken?

Kommunikation

Sammanställa och uppdatera information om enhetens verksamhet och ämnesområden på Sidas interna hemsida, Sharepoint. Bidra med underlag och information till interna och externa debattartiklar i samverkan med ämnesföreträdare.

Datainsamling och sammanställning

–       Leda framtagandet av enhetens portföljöversikter inom enhetens ämnesområden. Arbetet innebär att sammanställa statistik och beskrivande text av insatserna i samverkan med statistiker och handläggare från andra avdelningar på Sida.

–       Medverka till framtagandet av en övergripande portföljöversikt på Sida för JMDS

–       Bistå med granskning av insatser utifrån ett rättighetsperspektiv (Human Rights Based Approach)

–       Bistå med underlag till regleringsbrevsuppdrag om HBT-rättigheter

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier och konferenser som enheten har planerade till våren 2013.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare och enhetschef.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet eller högskola inom ämnesområde med relevans för enheten.

God analytisk förmåga.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Mycket god förmåga att sammanställa information på engelska.

 

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

 

Övrig information

Praktiken kan endast göras som en del av din utbildning och ge 30 högskolepoäng, du måste vara inskriven på svensk högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är oavlönad. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser