Volontur-Kommunikatör

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.volontur.se

När och omfattning:

Våren 2013 - flexibelt, flexibelt

Info om praktikarbetsplatsen:

Volontur är en volontärförmedling som samarbetar med organisationer i Centralamerika som arbetar med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor och mänskliga rättigheter. I Sverige erbjuder Volontur koordinering, rådgivning och utbildning till utresande volontärer. Volontur arbetar också med informationsspridning om hållbart resande.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Kommer inte att tillsättas/Tillbakadragen.                                          Så snart som möjligt 2013. Minst 2 månader. Minst 75%.

Vad innebär praktiken?

Kommunikationspraktik: Beroende på vad praktikanten har för förkunskaper anpassas uppgifterna till dessa. Exempel: uppdatera hemsida, marknadsföring via sociala medier, koordinera föreläsningsturné, föreläsa, kartlägga målgrupper, göra en kommunikationsplan, delta i genomförande av volontärkurser, mm

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Inget specifikt

Meriterande kompetens/erfarenheter

Inga formella krav. Praktikant måste ha stort intresse för frågorna, och tro sig kunna arbeta med åtminstone några av de uppgifter som föreslås ovan.

Övrig information

Volontur är en nystartad förmedling som i nuläget drivs av en person (som tidigare bott och arbetat inom bistånd i Centralamerika). Rätt praktikant har möjlighet att om så önskas också få delta aktivt i övergripande planeringsarbete och utformande av strategier.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser