Sida-RES-Västra Balkan och Turkiet

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete har som mål

  • att stödja länder i östra Europa med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder
  • att stimulera och stärka stabila och ömsesidiga relationer mellan svenska partners och partners i låg- och medelinkomstländer främst i Afrika och Asien och därigenom bidra till målet för det internationella utvecklingssamarbetet.Enheternas huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.
  • Inom området TAIEX & Twinning har avdelningen ansvar för dessa insatser som också riktar sig mot Nordafrika, Mellanöstern och Östeuropa.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta på Enheten för Västra Balkan och Turkiet. Enheten ansvarar för Sidas bistånd till länderna Kosovo, Albanien, Serbien och Bosnien samt det regionala stödet. Biståndet syftar till att hjälpa länderna att kunna genomföra de reformer som behövs för att kunna söka medlemskap i EU. Samarbetet fokuserar framför allt på frågor kring miljö och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati samt marknadsutveckling.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

–  Hjälpa till att samordna EU:s  myndighetsstöd, TAIEX & Twinning.

–       Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser

–       Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys och biståndseffektivitet), sammanställningar och informationsmaterial

–       Stöd att koordinera möten och processer

–       Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system

–       Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Officepaketets program och liknande. Gärna också kunskaper som är särskilt relevanta för länder på Västra Balkan eller Turkiet. Kompetens inom miljö, hållbar utveckling eller mänskliga rättigheter/ juridiska reformer eller marknadsutveckling är önskvärt.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor är en fördel, liksom frivilligarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för Västra Balkan och Turkiet

Övrig information

Tjänsten är placerad på enheten för Västra Balkan &Turkiet men avser ett betydligt bredare arbetsområde.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser