Utrikesdepartementet- Ambassaden i Addis Abeba

Plats:

Etiopien

När:

Hösten 2013

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sveriges Ambassad i Addis Abeba erbjuder nu en universitets- eller högskolestuderande möjlighet till praktik under höstterminen 2013. Praktiktjänsten är inplacerad på sektionen för regionalt utvecklingssamarbete och huvudsakligen inriktad på området fred och säkerhet.

Ambassaden i Addis Abeba, med sina drygt femtio medarbetare, täcker ett stort verksamhetsområde och består av fem olika sektioner; sektionen för politik, handels- och kulturfrågor, biståndssektionerna för regionalt- och bilateralt utvecklingssamarbete, den administrativa sektionen, samt sektionen för migration och konsulära ärenden. Ambassadören i Addis Abeba är också Sveriges permanente representant till Afrikanska Unionen samt sidoackrediterad till Djibouti. Arbetet på ambassaden är till stor del inriktat på utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Etiopien, samt regionalt mellan Sverige och Afrika söder om Sahara.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktiken tillsatt höstterminen 2013  (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten på den regionala sektionen innebär i stort att delta i det löpande arbetet vad gäller Sveriges samarbete med regionala och kontinentala aktörer – såsom AU, regionala ekonomiska gemenskaper (s.k. RECs), samt civilsamhällsorganisationer. Arbetet styrs av den svenska regeringens ’Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010-2015’. Praktiktjänsten kommer därtill ha viss orientering kring strategins sektormål om ökat regionalt samarbete för att förebygga, lösa och hantera effekterna av väpnade konflikter. Arbetsuppgifterna innefattar till exempel att bistå i handläggning, förbereda underlag, skriva rapporter samt bistå inför planering och genomförande av besök och möten. Ansvar för mer självständiga projektrelaterade arbetsuppgifter kan också komma att bli aktuellt.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Du bör studera inom området statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, juridik, ekonomi eller motsvarande. Du ska som tidigast vara inne på sista året av dina kandidatstudier, emellertid är en pågående examen på mastersnivå ytterst önskvärt. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättigande till studiemedel. Alternativt ska lärosätet intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Svenskt medborgarskap är ett krav, och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen genomförs inför tillträdet. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Tidigare praktisk erfarenhet i internationell miljö är meriterande, i synnerhet erfarenhet från Afrika.

Övrig information

Praktiken är oavlönad och finansieras själv av praktikanten med studiemedel. Kost, logi, resor och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken bekostas också av praktikanten. Praktikanten ordnar själv boende i Addis Abeba. Vill du veta mer om tjänsten kan du vända dig till Lena Schildt, biträdande chef vid sektionen, lena.schildt@gov.se och/eller Måns Welander, nuvarande praktikant, mans.welander@gov.se.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser