Religion som möjlighet och problem i utvecklingssamarbetet

4 juni, 2013 - kl. 18:00 till 19:30

Religion som möjlighet och problem i utvecklingssamarbetet

Datum: Tisdagen 4 juni

Tid: 18.00-19.30. Kaffe och kaka serveras kl. 17.45.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31. Tunnelbanestation Slussen-Götgatan eller Medborgarplatsen-Björns trädgård.

Anmäl dig genom att klicka HÄR!

Religiös tro är en självklar del av livet för en majoritet av världens befolkning. Religionen påverkar människors sätt att tänka, handla och förstå tillvaron liksom den genomsyrar kulturer och samhällsstrukturer. Ibland är religionens roll för människor och samhällen en tillgång, ibland ett problem. Att förstå religionens roll och funktion blir därmed en nödvändighet för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen. Inte minst gäller detta för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete där religiösa rörelser och organisationer har en mycket central roll.

Internationellt uppmärksammas religionens roll i utvecklingssamarbetet alltmer. I Sverige har dock frågan levt ett liv i skymundan även om vi också här kan ana ett gryende intresse. För att uppmärksamma behovet av en god religionsanalys och bidra till en ökad religiös läskunnighet bland svenska biståndsaktörer, sekulära såväl som religiösa, har Svenska missionsrådet gett ut skriften ”Religion som tillgång i utvecklingssamarbetet: En dialogskrift”.

FUF, Svenska missionsrådet och Diakonia bjuder in till ett samtal för att diskutera religionen som en möjlighet och ett problem i utvecklingssamarbetet.

Moderator är Ulrika Modéer. Ulrika är styrelseledamot i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och har arbetat med internationell politik och utvecklingsfrågor sedan 1994.

I panelen sitter:

Petter Jakobsson arbetar med folkbildning på den kristna biståndsorganisationen Diakonia och har intresserat sig särskilt för religionens betydelse i utvecklingsarbete. Petter är också författare till den av Svenska missionsrådet nyligen utgivna skriften ”Religionen som tillgång i utvecklingssamarbetet: En dialogskrift”.

Maria Andersson är generalsekreterare på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). RFSU har sedan länge varit internationellt engagerade i projekt och påverkansarbete kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Josephine Sundqvist är doktorand i religionssociologi vid Centrum för studier av religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet. Hennes forskning rör globalisering, religion och välfärd och hennes avhandling analyserar religiösa organisationers roll i det civila samhället och deras funktion som aktörer i den sociala ekonomin.

 

Dela det här:
Publicerat i Kalender