Sveriges Ambassad i Addis Abeba, regionala sektionen (Praktikplats)

Plats:

Etiopien, Addis Abeba

När:

Vårterminen 2014

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.swedenabroad.com/addisabeba

Info om praktikarbetsplatsen:

Ambassaden i Addis Abeba, söker två praktikanter till politiska respektive regionala sektionen. Ambassaden med cirka femtio medarbetare, täcker ett stort verksamhetsområde och består av fem olika sektioner; sektionen för politik, handels- och kulturfrågor; biståndssektionerna för regionalt- och bilateralt utvecklingssamarbete, den administrativa och konsulära sektionen samt sektionen för migration. Ambassadören i Addis Abeba är också Sveriges särskilda representant till Afrikanska Unionen samt sidoackrediterad till Djibouti. Ambassaden har också en försvarsattaché. Arbetet på ambassaden är till stor del inriktat på utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Etiopien, samt regionalt samarbete mellan Sverige och Afrika söder om Sahara.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Den handledda praktiken innefattar att delta i arbetet vad gäller Sveriges samarbete med regionala och kontinentala aktörer – såsom AU, regionala ekonomiska gemenskaper (s.k. RECs), samt civilsamhällsorganisationer. Arbetet styrs av den svenska regeringens ’Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010-2015’. Praktiktjänsten kommer därtill ha viss orientering kring strategins sektormål om ökat regionalt samarbete för att förebygga, lösa och hantera effekterna av väpnade konflikter. Arbetsuppgifterna innefattar till exempel att bistå i handläggning, samla in underlag, samt bistå inför planering och genomförande av besök och möten.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Du bör studera inom området statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, juridik, ekonomi eller motsvarande. Du ska som tidigast vara inne på sista året av dina kandidatstudier, emellertid är en pågående examen på mastersnivå ytterst önskvärt. Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättigande till studiemedel. Alternativt ska lärosätet intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Svenskt medborgarskap är ett krav, och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen genomförs inför tillträdet. God allmänbildning och mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska är viktigt.

Övrig information

Praktiken är oavlönad och finansieras själv av praktikanten med studiemedel. Kost, logi, resor och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken bekostas också av praktikanten. Praktikanten ordnar själv boende i Addis Abeba. Tidigare praktikanter kan ofta bistå med tips om bostad. Praktiken bör vara i minst 20 veckor, exakt tidpunkt fastställs i dialog mellan praktikanten och ambassaden. Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom ”Student UT”, via sitt universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras. Vill du veta mer praktiktjänstgöringen så kan du vända dig till Peter Sjöberg, peter.sjöberg@gov.se, nuvarande praktikant vid regionala sektionen.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser