Film: Fåtöljensamtal- Det svenska biståndet, en framtidsspaning i en mycket osäker värld (Lennart Wohlgemuth)

Fåtöljensamtal- Det svenska biståndet, en framtidsspaning i en mycket osäker värld (Lennart Wohlgemuth)


 

Fåtöljensamtal med Lennart Wohlgemuth
29 oktober 2013, FUF:s kansli

DET SVENSKA BISTÅNDET
En framtidsspaning i en mycket osäker värld
– Ett Fåtöljensamtal med Lennart Wohlgemuth

Del 1 (hela)- presentation
Del 2 presentation, 09:56:00 frågor från publiken
Del 3 (hela)- frågor från publiken

Fattigdomsbekämpning är en grundsten för den svenska biståndsmodellen. För en rättvis och hållbar utveckling är demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och miljö nyckelord. Hur dessa mål ska nås debatteras och diskuteras: transparens, uppföljning och resultatstyrning av biståndet är några aktuella exempel.
Hur kommer svenskt bistånd att se ut i framtiden? Vart kommer biståndet att gå? Vad kommer biståndet att användas till? Vad fungerar? Vad bör förändras?

Lennart Wohlgemuth, som har arbetat och forskat om bistånd länge, diskuterar dessa frågor i höstens andra FUF-fåtölj. Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med fokus på svensk och europeisk biståndspolitik vid Göteborgs universitet. Tidigare har han arbetat 28 år på SIDA och skriver kursmaterial i ämnet samt har precis kommit ut med skriften ”Swedish Development Cooperation Policy in an International Perspective”, en skrift om svenskt utvecklingssamarbete i ett internationellt perspektiv.

Läs mer om FUF på www.fuf.se

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer