Sida Partnership Forum (2 praktikplatser)

Plats:

Härnösand, Sverige

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) är en mötesplats för nätverkande och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågeställningar inom utvecklingssamarbetet. SPF anordnar kurser, workshops och annan utbildning för svenska aktörer som myndigheter, civila samhället och organisationer i näringslivet, men också för yngre personer som arbetar med utvecklingsfrågor och som vill komma vidare inom utvecklingssamarbetet. Kursgården ligger i Härnösand.

Vad innebär praktiken?

Sida Partnership Forum (SPF) söker dig som är intresserad av utvecklingsfrågor och som vill bidra till planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten – främst delen som riktar sig mot unga människor. SPF anordnar kurser och workshops kring metoder och tematiska frågor inom utvecklingssamarbetet, men ansvarar också för ett flertal program riktade mot unga människor som t.ex. Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet. Utöver det är SPF en mötesplats för svenska aktörer verksamma inom utvecklingsområdet. Du kommer att få goda möjligheter att delta i kurser som anordnas av SPF samt att skaffa dig mycket kunskap om Sidas verksamhet. Praktiken innebär att du arbetar i huvudsak med de programansvariga på SPF.

Huvudsakliga uppgifter:

• Bidra till att utveckla, planera, administrera och delta i genomförandet av förberedelsekurser och återträffar för MFS-studenter (Minor Field Studies). Detta arbete innebär att du arbetar i nära samarbete med Sida Alumni(www.sidaalumni.se).

• Bistå i planering, administrering och genomförande av vårens två förberedelsekurser för Praktikantprogrammet samt Bilateral Biträdande Experter (BBE), Junior Professional Officer (JPO) och Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC).

• Utifrån SPF:s kursutvärderingar sammanställa och sammanfatta kursrapporter för internt lärande.

• Bistå SPF:s kommunikatör med kortare texter till Sidas intranät, hemsida och sociala medier.

• Bistå SPF:s programansvariga/programadministratörer med övergripande verksamhet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet:

  • Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.

• Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.

• Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

• Du ska goda kunskap i Officepaketet.

• Du är en god administratör.

• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet:

• Du har läst eller läser studier med inriktning på utvecklingsfrågor.

• Du har pedagogisk erfarenhet.

• Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland.

• Du har erfarenhet av Sida-finansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).

Övrig information:

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser