Sida- Afrika-avdelningen, enheten för rättvisa och fred (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrikaavdelningen i Stockholm är uppdelad på fyra enheter och en ledningsstab. Praktikplatsen avser praktik på den Tematiska stödenheten för rättvisa och fred som omfattar tematiskt arbete med jämställdhet, demokrati- och mänskliga rättigheter, fred- och säkerhet och hälsa. Praktikplatsen har ett fokus på hälsa och SRHR.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Ett huvudmål är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med internationell hälsa och SRHR i utvecklingssamarbetet. I praktiken innebär det, att under ledning av avdelningens hälsorådgivare ge stöd i handläggning av biståndsinsatser, att ta del i framtagande av resultatstrategier, att bidra med tematiskt och metodologiskt stöd till medarbetare inom avdelningen och på utlandsmyndigheter, att deltaga i Sidas hälsonätverk och till gruppen knutna aktiviteter. Praktikanten förväntas också vara behjälplig inom ramen för avdelningens övergripande verksamhet. Inom ramen för den tematiska stödenhetens verksamhetsmål för 2014 kommer praktikanten och handledaren att identifiera ett eller ett par nyckelområden att fokusera på under praktiken.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Master/magisternivå i folkhälsovetenskap alt global hälsa.

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Goda sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete Goda kunskaper i franska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser