Sida- enheten för västra Balkan och Turkiet (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sidas enhet för Västra Balkan och Turkiet ingår i avdelningen för Europa och Latinamerika. På enheten arbetar tio personer med reformsamarbete i Albanien, Bosnien, Kosovo, Serbien och Turkiet samt med EU:s instrument för myndighetssamarbete Twinning och Taiex. Arbetet sker i nära samarbete med ambassaderna i respektive land.

Fokus för reformsamarbetet är ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling; stärkt demokrati ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat samt förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med frågor rörande EU-närmande och stärkt demokrati. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av ärenden, förbereda seminarier, samt vara delaktig i operationaliseringen av den nya strategin för reformsamarbetet i Europa.

 

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, webbpublicering, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Praktikanten kommer främst att arbeta i nära samarbete med handläggaren som arbetar med stöd till civila samhället.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Samhällsvetenskapliga studier kopplade till EU-frågor, offentlig förvaltning eller internationella relationer.

Goda kunskaper i svenska och engelska.

Goda kunskaper i Microsoft Office och Outlook.

God analytisk förmåga

Initiativförmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kunskaper och erfarenhet från Västra Balkan och/eller Turkiet

Kunskaper i bosniska/serbiska/kroatiska/albanska/turkiska

Erfarenhet från en civilsamhällesorganisation

Intresse för biståndsfrågor

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökande. Praktiken måste göras som en del av din utbildning och ge högskolepoäng. Du måste vara inskriven på högskola/universitet för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Praktikplatser