Sida- Avd för Asien, Nordafrika och HUMANITÄRT samarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas avdelning för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd ansvarar för att hantera insatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Avdelningen ansvarar även för Sidas humanitära bistånd som hanteras av enheten för humanitärt bistånd, dit praktiken är förlagd.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

För höstterminen 2014 söker enheten för humanitärt bistånd en praktikant för arbete vid huvudkontoret i Stockholm.

Praktikuppgifter: Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en humanitär kontext arbeta med frågor rörande länder med humanitära kriser samt de organisationer inom FN, Röda Korsrörelsen samt svenska och internationella enskilda organisationer som bedriver humanitärt bistånd. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige och stärka det internationella humanitära systemet för framtiden, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning, men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt. Mer detaljerade arbetsbeskrivningar utarbetas i dialog med utvalda kandidater inför arbetsstart.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med humanitär, samhällsvetenskaplig, eller ekonomisk inriktning.

Kunskap och intresse i frågor kring humanitärt bistånd är viktigt.

Arbetet kräver god organisationsförmåga, fallenhet att sammanställa och anlysera information, samt mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetsspråket är svenska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av arbete eller studier kring humanitära kontexter eller i utvecklingsländer.

Förtroendeuppdrag/aktivt engagemang inom någon enskild organisation.

Kunskaper i franska.

Erfarenhet av humanitärt arbete i fält.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser