Referat från FUF-fåtöljen med Peter Winai i Lund 7/4-13

Måndagen den 7/4 anordnade FUF Pop Up Lund en FUF-fåtölj med Peter Winai som avhandlade temat organhandel. Inför en fullsatt sal fick vi ta del av innehållet i Peters senaste bok “Levande döda” och hur han gick tillväga för att skriva boken.

Fa?to?ljPeterPeter berättade om sin karriär och hur man som student kan gå tillväga för att hitta ett jobb inom biståndsbranchen. Han började själv sin karriär via en praktik på Sida och gick senare till en JPO-tjänst I Lesotho. Efter avslutad JPO-tjänst flyttade Peter tillbaka till Sverige där han tog vid sitt tidigare arbete vid stadskontoret samt avslutade sin forskarutbildning vid Lunds Universitet. Från den akademiska världen började Peter intressera sig för att skriva skönlitteratur. Detta har senare mynnat ut i två skönlitterära böcker och den tredje skrivs just nu.  Peter arbetar även tillsammans med Kvinna till Kvinna för att utveckla ett dialogverktyg som ska belysa möjligheter och begränsningar inom ramen för organisationssamarbete. Han nämner även att bristen på dialog är ett av problemen med biståndet idag. Peter talade om paradoxen av Sverige som vapen-exportör och samtidigt en framstående aktör inom biståndet och ställer frågan hur förenliga dessa är.

Peter beskriver organhandeln som en organiserad, brottslig och mycket lönsam verksamhet och som förekommer runt om i världen. Det finns en stor efterfrågan på organ vilken stiger i takt med att expertisen kring organhanteringen ökar. Fattigdom och desperation är viktiga faktorer som gör att människor väljer att sälja sina organ. Bristen på eftervård gör att många av dessa människor inte överlever.

Ett av de problem som finns i Sverige och många andra länder är just bristen på organdonatorer. Peter tycker det är viktigt att diskutera ämnet och pekar på olika lösningar och länder som utgör goda exempel. En fråga Peter ställer sig är vad som händer om man förbjuder organhandel utan att se till att en sådan lag efterlevs. Det skulle förmodligen leda till att priserna på organ ökar vilket gynnar de kriminella och den illegala handeln. Det är viktigt att man angriper problemet med organhandel genom att engagera sig globalt men också agera lokalt. En del av problematiken ligger även i vem som bär ansvaret och vem ska agera. Samtidigt som frivilligorganisationer har en viktig roll att spela så är även betydelsen av en fungerande statsmakt väldigt viktig.

Det blev en intressant diskussion kring temat och åhörarna bidrog med bra frågeställningar och synvinklar. Sammanfattningsvis så bidrog Peter med att lyfta och problematisera en komplex fråga som inte har några enkla svar. Denna fåtölj gav oss en inblick ett ämne som kanske inte tas upp så ofta men som är nog så viktigt att diskutera.

Vi i FUF pop up Lund vill tacka Peter för att han tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.

På nedan följande länkar finner ni mer information om Peters böcker:
www.facebook.com/winpublisher
www.winbooks.se

Av: Anna Pelleberg och Emma Olsson

 

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer