Sida- EKOADM/ANALYS (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till enheten för Analys och verksamhetsstyrning (ANALYS) som är en del av avdelningen för Ekonomi och Administration (EKOADM). Avdelningen ansvarar bl.a. för Sidas årsredovisning, verksamhetsplanering, riskanalysarbete, dokumenthantering och ekonomiadministration. Arbetet på enheten innefattar ett nära samarbete med Sidas ledning samt med Utrikesdepartementet (UD) och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt att erhålla gedigna kunskaper om hela Sidas verksamhet. Enheten ANALYS består av 18 personer och ansvarar specifikt för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning, statistikrapportering samt intern styrning och kontroll. Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning, budget och prognos, leda Sidas verksamhetsplanering och uppföljning samt statistikrapportering av biståndet. Några av de arbetsområden som specifikt är knutna till intern styrning och kontroll är samordningen av myndighetens arbete med riskanalyser och hantering av kontrollåtgärder, ledning av inspektionsverksamheten av utlandsmyndigheterna samt sammanställningen av myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar. Huvuduppgifter för praktikanten är stöd till årsredovisning och med det kommer praktikanten att skaffa sig en övergripande och specialiserad kunskap om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer främst att delta i arbetsuppgifter knutna till Sidas riskanalys och årsredovisning men kommer även att få goda möjligheter till att arbeta med andra områden inom enhetens löpande verksamhet. Riskanalysen är en del intern styrning och kontroll och ett verktyg som möjliggör måluppfyllelsen. Årsredovisningen innebär att myndigheten bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler som leder till att Sida lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av sin verksamhet. Praktikanten kommer att medverka i planering och genomförande av processen utarbeta årsredovisning, Sidas riskanalys och  sammanställa och göra analyser inom området, och arbetsuppgifterna kommer både att bedrivas självständigt och i nära samarbete med enhetens medarbetare. Praktikanten kommer även att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier och/eller erfarenhet och intresse kopplat till offentlig förvaltning, riskanalys, resultatstyrning och resultatredovisning. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utrednings- och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor). Erfarenhet av organisationsutveckling och kännedom om resultatredovisning.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser