Svenska Afghanistankommittén (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sak.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation med 6000 medarbetare i Afghanistan och 4 000 medlemmar i Sverige. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård i Afghanistan. Nära 125 000 elever går i våra skolor, varav drygt hälften är flickor. Vår framgång beror på vårt engagemang och uthållighet samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 30 år i landet. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att praktikanten får god kännedom och kunskap om hur man förbereder och genomför konferenser, seminarier och kampanjer. Ökad färdighet att arbeta som skribent med texter till tidning, trycksaker och digitala media samt att komma ut och engagera medlemmar, informera och besöka lokala medlemsorganisationer inför bland annat kampanjer ingår också i målet.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande bör ha påbörjat eller genomfört utbildning till kommunikatör eller utbildning med liknande inriktning. Kunskap om och intresse för globala utvecklingsfrågor välkomnas. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor samt kunskaper om och intresse för Afghanistan är en merit.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser