Sida- Partnership Forum, SPF (praktikplats)

Plats:

Härnösand, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se/SPF

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas mötesplats för lärande och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor inom utvecklingssamarbetet. SPF anordnar kurser, workshops och annan utbildning för svenska aktörer som myndigheter, civila samhället och privata näringslivet, men också för yngre personer som arbetar med utvecklingsfrågor och som vill komma vidare inom utvecklingssamarbetet. Kursgården ligger i Härnösand.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Sida Partnership Forum (SPF) söker två praktikanter som är intresserade av utvecklingsfrågor och utbildningsfrågor och som vill bidra till planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten på SPF – främst delen som riktar sig mot unga människor. SPF anordnar kurser och workshops kring metoder och tematiska frågor inom utvecklingssamarbetet, men ansvarar också för ett flertal program riktade mot unga människor som t.ex. Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet. Utöver det är SPF en mötesplats för svenska aktörer verksamma inom utvecklingsområdet. Praktikanterna kommer att få goda möjligheter att delta i kurser som anordnas av SPF samt skaffa sig mycket kunskap om Sidas verksamhet. Praktiken innebär arbete i huvudsak tillsammans med de programansvariga på SPF.

Huvudsakliga uppgifter:

• Bidra till att utveckla, planera, administrera och delta i genomförandet av förberedelsekurser och återträffar för MFS-studenter (Minor Field Studies). Detta arbete innebär att du arbetar i nära samarbete med Sida Alumni(www.sidaalumni.se).

• Bistå i planering, administrering och genomförande av förberedelsekurs Bilateral Biträdande Experter (BBE), Junior Professional Officer (JPO) och Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC).

• Utifrån SPF:s kursutvärderingar sammanställa och sammanfatta kursrapporter för internt lärande.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.

• Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.

• Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

• Du ska goda kunskap i Officepaketet.

• Du är en god administratör.

• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Du har läst eller läser studier med inriktning på utvecklingsfrågor.

• Du har pedagogisk erfarenhet.

• Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland.

• Du har erfarenhet av Sida-finansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser