Film: Centralafrikanska republiken – en konflikt utan lösning? Fåtöljsamtal med Gabriella Ingerstad

20 maj gästade Gabriella Ingerstad FUF-fåtöljen för ett samtal med fokus på Centralafrikanska republiken, CAR, och den allt mer intensifierande konflikt som i dagsläget råder i landet.

I CAR bor 4,6 miljoner invånare varav 1 miljon människor är på flykt. Ekonomin har kollapsat, och det råder en humanitär kris i landet där hälften av befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Sedan december 2013 har minst 2000 människor dödats och det sker en etnisk rensning av den muslimska befolkningen. Det råder laglöshet, straffrihet och det sker lynchningar, våld mot civila, plundringar och övergrepp.

Underliggande orsaker till konflikten är, enligt Gabriella, avsaknaden av en stat, sjukvård, utbildning och säkerhet vilket har lett till en missnöjd befolkning. Det har skett en marginalisering av delar av den politiska eliten under Bozizés tid som president och ett historiskt marginaliserande av de norra delarna av CAR. Under Frankrikes kolonialtid var man sällan i de norra delarna av CAR, området ansågs vara ”dåligt”. Ett annat problem är att staten upphör 12 km från statscentrum, i resten av landet har inte staten någon legitimitet. Staten är personaliserad, korrupt och ett hot mot befolkningen. Folket är lika rädda för säkerhetsstyrkorna som för rebellgrupperna och tidigare fredsavtal har inte respekterats. CAR har en avsaknad av ekonomiska möjligheter vilket resulterar i att folk går med i rebellgrupperna för att det är en typ av jobb.

I december 2012 bildades Séleka, en koalition av 4 olika rebellgrupper i CAR samt tchadiska och sudanesiska legosoldater, som tillsammans består av 15000 – 25000 personer. Gruppen hade som mål att avsätta presidenten Bozizé men vissa individer i gruppen drevs också av egenintressen. I januari 2013 presenterades ett framtvingat fredsfördrag mellan Séleka och Bozizé, men detta var bara en fasad och i mars 2013 tog Séléka makten och deras ledare Michel Djotodia blev president. I augusti 2013 upplöste Djotodia formellt Séleka. I december 2013 avväpnades Séleka av internationella trupper samtidigt som motståndsrörelsen Anti-Balaka bildades, där många medlemmar tidigare har varit soldater i president Bozizés armé. Anti-Balaka är arga på Séleka för de övergrepp de har begått i landet, men Anti-Balaka tar ut sin aggression på civila muslimer i landet. I januari 2014 avgick Djotodia som president och i februari 2014 gick Amnesty International ut och sa att det pågår en etnisk rensning av muslimer i landet.

Först när Frankrike började prata om att islamiska grupper tog över landet och kom konflikten upp på FN:s dagordning. Även media talar om konflikten som en religiös konflikt men enligt Gabriella är detta inte fallet. Större delen av medlemmarna i Séleka kommer från de norra delarna av landet och är muslimer och trots att övergrepp som Séleka begått har riktats i större grad mot icke-muslimer menar Gabriella att Séleka aldrig har haft någon religiös agenda.

Utlösande faktorer till krisen var att Bozizé stärkte sitt grepp om makten år 2011 och DDR-projekt (avväpning, demobilisering och återintegreringsprojekt) misslyckas. Landet Tchad, norr om CAR, gav Séleka grönt ljus och en våldsspiral bildades då Sélekas övergrepp ledde till att Anti-Balaka bildades. Den missnöjda befolkningen i CAR mobiliserades i styrkorna. Varken de franska trupperna eller de Afrikanska trupperna från ECCAS:s (Economic Community of Central Afrikan States) trupper reagerade då Séleka tog makten. CAR:s säkerhetsstyrkor var inkompetenta och oprofessionella och upplöstes i samband med att rebellerna tog över huvudstaden och president Bozizé flydde. Under CAR:s historia har politiker och militärer, i de flesta fall, tagit makten med hjälp av våld och försök till demokratisering har misslyckats. I områden med en lång våldshistoria ökar toleransen för våld. Idag har Séleka omgrupperat sig i nordöstra CAR och har en ny ledare. Vissa medlemmar i Séleka vill att nordöstra CAR ska bli en egen stat, andra vill ha tillgångar till de naturresurser som finns i landet och få tillgång till makten.

Konflikten i CAR skiljer sig från folkmordet i Rwanda eftersom staten i Rwanda var stark och morden var organiserade av regeringen. I Rwanda var kristna ledare delaktiga i morden medan kristna och muslimska ledare i CAR har tagit avstånd från våldet. I Mali och Somalia var fredsaktioner mer framgångsrika än de har varit i CAR eftersom man i både Mali och Somalia hade tydligare fiender. I CAR fluktuerar lojaliteten mellan grupperna. Både FN och EU har haft trupper i CAR för att försöka stoppa konflikten men har misslyckats. Ofta följer man en mall om hur konflikter ska lösas utan att ta hänsyn till maktfördelningen i det enskilda landet. Det finns ett bristande internationellt engagemang och politiskt intresse för CAR.

Ett möjligt framtidscenario är en delning av landet genom att nordöstra CAR, där Séleka håller till, blir en egen stat. Nu sitter en övergångsregering i CAR och år 2015 väntar ett presidentval men detta val kan bli svårt att genomföra i praktiken på grund av bristande infrastruktur, administration och säkerhet. FN planerar att skicka en styrka i september men var ska man börja? Landet behöver både säkerhet och utveckling. FN:s säkerhetsråd har riktat sanktioner mot tre individer i CAR, tidigare president Bozizé, en av Sélekas ledare samt en av Anti-Balakas ledare, men det anses av många inte vara tillräckligt.

Av: Maria Fredlund

Intresserad av att veta mer? Läs rapporterna Willing and Able? Challenges to Security Sector Reform in Weak Post-war States – Insights from the Central African Republic och Central African Republic – Trapped in a Cycle of Violence? Causes, Conflict, Dynamics and Prospects for Peace (sammanfattning på svenska) av Gabriella Ingerstad.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer